Cần thiết sửa đổi Luật Thuế XNK

Sáng nay 21/10, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XII, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) tại Quốc hội.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình về dự án Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) tại Quốc hội. Ảnh: Báo Hải quan.Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình về dự án Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) tại Quốc hội. Ảnh: Báo Hải quan.

Trình bày Dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Luật Thuế XK, thuế NK (XNK) qua 10 năm thực hiện, đã góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đạt được các mục tiêu đề ra khi ban hành Luật. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số quy định của Luật cũng bộc lộ tồn tại cần khắc phục, sửa đổi để đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện trong hệ thống pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, cần thiết phải sửa đổi Luật Thuế XNK nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để khuyến khích phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu; bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc phù hợp với tiến trình hội nhập. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu cải cách về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo hướng minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội...

Theo đó, Dự thảo Luật Thuế XNK sửa đổi gồm 22 Điều, được bố cục thành 5 Chương. Những nội dung cụ thể của từng chương được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho công tác quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay.

Nội dung sửa đổi của Dự thảo Luật Thuế XNK bao gồm các nhóm vấn đề về khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước, phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết. Các nhóm vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật thuế XNK sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan; đồng thời khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật thuế XNK hiện hành.

Dự thảo Luật Thuế XNK sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, nhằm đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; góp phần thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Về hiệu lực thi hành, dự thảo Luật quy định thời điểm Luật có hiệu lực là ngày 1/7/2016.

Thẩm tra dự án Luật thuế XNK (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, Thường trực Ủy ban tài chính, ngân sách Quốc hội cơ bản đồng tình với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ. Trong đó tán thành về sự cần thiết sửa đổi Luật thuế XNK để tạo khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

“Để phù hợp với Hiến pháp năm 2013, các luật chuyên ngành đã được Quốc hội sửa đổi, bổ sung và đáp ứng yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, thì việc sửa đổi Luật Thuế XNK là cần thiết”, báo cáo thẩm tra nêu rõ.

Đồng thời, Thường trực Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc ban hành mức thuế suất tối thiểu cho từng phân nhóm mặt hàng, thuộc danh mục nhóm mặt hàng chịu thuế xuất khẩu (chủ yếu là tài nguyên, khoáng sản) và giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ quy định.

(T.H - tổng hợp)