Cầu yếu, gói cứu trợ 30.000 tỷ đồng có làm nên chuyện?

Những người thuê, mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 sẽ được vay vốn. Ngoài ra, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội cũng được tiếp cận 30% nguồn vốn này.

Nhu cầu mua nhà rất lớn, nhưng cầu có khả năng thanh toán lại... rất ít.Nhu cầu mua nhà rất lớn, nhưng cầu có khả năng thanh toán lại... rất ít.

Đó là một trong những điểm đáng lưu ý của gói cho vay hỗ trợ nhà ở, theo Nghị quyết 02 của Chính phủ được Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng công bố ngày 15/5. Theo đó, người thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng mỗi m2. Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, doanh nghiệp nhà thương mại chuyển đổi sang nhà ở xã hội cũng thuộc diện vay ưu đãi.

Trong gói 30.000 tỷ đồng đồng này, ngân hàng sẽ dành tối đa 30% để cho vay đối với doanh nghiệp. 70% còn lại sẽ cho người mua vay như một biện pháp kích cầu. Lãi suất cho vay được Ngân hàng Nhà nước công bố hằng năm. Năm 2013 là 6%. Định kỳ vào tháng 12, Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố lại lãi suất cho năm tiếp theo, sẽ bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường và không vượt quá 6% mỗi năm.
 
Để có nguồn cho các ngân hàng triển khai gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng này, Ngân hàng Nhà nước sẽ cho vay tái cấp vốn trên cơ sở dư nợ cho vay thực tế của ngân hàng, tối đa là 36 tháng kể từ thời điểm thông tư có hiệu lực, ngày 1/6/2013. Lãi suất tái cấp vốn thấp hơn lãi suất cho vay của ngân hàng đối với khách hàng là 1,5% mỗi năm tại cùng thời điểm.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, các đối tượng được mở rộng hơn so với trước đây. Những người được mua nhà ở xã hội cụ thể là người thu nhập thấp thì chỉ cần có hợp đồng. Để cần có hợp đồng thì cũng phải đạt được những tiêu chí nhất định cũng như được xét duyệt công khai. Trình ngân hàng hợp đồng và phương án trả nợ là ngân hàng xét duyệt cho vay.

Quy định là vậy, tuy nhiên theo nhiều chuyên gia kinh tế những lo ngại về đối tương thụ hưởng, nhóm lợi ích chi phối, bẫy lãi suất trong khoản vay ưu đãi hoặc đơn thuần khi cầu mua nhà rất lớn nhưng đối tượng có khả năng thanh toán ít liệu gói cứu trợ có làm nên chuyện. Do vậy, khi gói cứu trợ được công bố rất nhiều người lại tỏ ra hoài nghi về tính khả thi cũng như những tiêu cực liên quan đến giải pháp do NHNN và Bộ Xây dựng đưa ra này...

(Nam Phương)