Chi ngân sách cho người điều trị nghiện

Liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư liên tịch 25/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn chi ngân sách hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, các đối tượng gồm thương binh, người nghèo, người cao tuổi neo đơn, trẻ mồ côi... đang điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị công lập được hỗ trợ tối thiểu 95% chi phí khám sức khỏe, thuốc điều trị.

Thông tư cũng nêu rõ không chi hỗ trợ trong trường hợp người bệnh không tuân theo quy trình điều trị; bị chấm dứt điều trị theo Nghị định 96/2012/NĐ-CP; hoặc được nguồn kinh phí khác cùng chi trả cho một nội dung chi.

Dự tính đến 2015, các nguồn tài trợ, viện trợ giảm đáng kể nên mức hỗ trợ cụ thể được quyết định chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước.

Thông tư liên tịch 25/2014/TTLT-BYT-BTC có hiệu lực từ 01/9/2014.

(T.H)