Chỉ số giá tiêu dùng sẽ được công bố theo tiêu thức mới

Bắt đầu từ tháng 1 này, Tổng cục Thống kê cho biết sẽ công bố CPI hàng tháng trên toàn quốc, 6 vùng kinh tế, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các tiêu thức mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tiêu thức mới đó là chỉ số giá chung, chỉ số giá 11 nhóm cấp I và 3 nhóm cấp II (lương thực, thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình) và chia theo khu vực thành thị, khu vực nông thôn.

Giá tiêu dùng được tính theo 5 gốc so sánh: Năm gốc 2014, cùng kỳ năm trước, tháng 12 năm trước, kỳ trước; và chỉ số giá bình quân cùng kỳ.

Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ không bao gồm trong chỉ số giá tiêu dùng và được công bố hàng tháng cùng với chỉ số giá tiêu dùng.

Đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng, chỉ số giá tiêu dùng là một chỉ tiêu thống kê tương đối phản ánh xu hướng và mức độ biến động về giá cả theo thời gian của các loại hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng hàng ngày của người dân. Để tính chỉ số giá tiêu dùng, cần xác định Danh mục hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng phổ biến của người dân và thực hiện thu thập giá hàng tháng đối với các loại hàng hóa và dịch vụ này; đồng thời xác định quyền số cố định tương ứng với các nhóm trong Danh mục hàng hóa và dịch vụ đại diện.  

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, để xây dựng Danh mục mặt hàng đại diện dùng trong điều tra giá tiêu dùng, Tổng cục Thống kê đã tiến hành khảo sát thị trường tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Tổng cục Thống kê đã loại bỏ một số loại hàng hoá không còn phổ biến tiêu dùng và bổ sung thêm những mặt hàng mới, nay đã trở nên phổ biến trong tiêu dùng dân cư. Tổng số mặt hàng đại diện trong “rổ” hàng hoá thời kỳ 2015 - 2020 là 654 mặt hàng (tăng 82 mặt hàng so với “rổ” hàng hoá kỳ trước).

Để tính quyền số phục vụ tính chỉ số giá tiêu dùng thời kỳ 2015 - 2020, Tổng cục Thống kê đã thực hiện thu thập thông tin tính quyền số chỉ số giá tiêu dùng từ cuộc “Khảo sát mức sống dân cư và Điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2014” với dàn mẫu là 62.655 hộ dân cư tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 4 kỳ điều tra (các tháng: 3, 6, 9 12 năm 2014) nhằm loại trừ yếu tố mùa vụ.

(T.N)