Chỉ số khởi nghiệp của Việt Nam dưới mức trung bình

(eFinance Online) - Báo cáo Chỉ số khởi nghiệp toàn cầu 2015/2016 cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam năm 2015 hầu như không thay đổi so với năm ngoái. Trong 12 chỉ số về điều kiện kinh doanh, chỉ có 3 chỉ số đạt trên mức trung bình, còn lại 9 chỉ số được đánh giá dưới mức trung bình.
Hội thảo công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2015 diễn ra sáng 13/4.Hội thảo công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2015 diễn ra sáng 13/4.

Hôm nay (13/4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2015 với chủ đề năm là Dịch vụ phát triển kinh doanh. Đây là một trong những tài liệu quan trọng giúp các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ về tình hình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam, trên cơ sở đó xây dựng những hướng đi thích hợp, phục vụ cho việc phát triển kinh doanh ở Việt Nam. Ngoài việc đánh giá môi trường kinh doanh, đánh giá năng lực của doanh nghiệp, Báo cáo còn đi sâu phân tích thực trạng hoạt động của doanh nghiệp theo chủ đề lựa chọn mỗi năm.

Báo cáo năm 2015 cho thấy, những vấn đề cố hữu của khu vực doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết như: Năng suất lao động thấp, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, công nghệ còn lạc hậu, thiếu vắng lực lượng doanh nghiệp có quy mô dủ lớn để hội nhập. Mặc dù lĩnh vực dịch vụ có mức tăng trưởng cao trong những năm qua, tuy nhiên các loại hình dịch vụ phát triển kinh doanh phục vụ chủ yếu cho cá doanh nghiệp lại chưa nhận được sự quan tâm thỏa đáng cả từ phía cộng đồng doanh nghiệp lẫn các nhà hoạch định chính sách. Trong khi đó, sự phát triển của tiểu ngành dịch vụ này đóng vai trò hết sức quan trọng trong các hoạt động của nền kinh tế hiện đại.

Theo báo cáo Doing Business 2016 của nhóm Ngân hàng Thế giới, Việt Nam  xếp thứ 90/189 nền kinh tế, tăng 3 bậc so với năm 2015. Còn theo Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2015-2016, Việt Nam xếp thứ hạng 56 trên tổng số 140 nền kinh tế, với chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu đạt 4,3 trên tháng điểm 7. Trong khi đó, khảo sát về chỉ số môi trường kinh doanh do EuroCham thực hiện trong năm 2015 cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh cũng như kỳ vọng cho tương lai của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã tăng nhẹ so với tổng quan tình hình năm trước. 

 Việt Nam đang không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh trong nước. Tuy nhiên, cá doanh nghiệp châu Âu vẫn gặp phải một số thách thức trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Cụ thể, các quy định hướng dẫn cho nhiều văn bản luật mới vẫn chưa được ban hành và quá trình xử lý hồ sơ cho các nhà đầu tư đang còn bị trì hoãn, các doanh nghiệp thường phải tiêu tốn nguồn lực cho các thủ tục hành chính.

Đáng lưu ý, Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2015 trích dẫn Chỉ số khởi nghiệp toàn cầu 2015/2016 (GEM 2015/2016) do Hiệp hội các nhà nghiên cứu kinh doanh toàn cầu (GERA) công bố vào tháng 2/2016 cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam  năm 2015 vẫn không thay đổi nhiều so với năm 2014, và vẫn chưa thực sự hỗ trợ cho phong trào khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. 

Trong đó, cơ sở hạ tầng tiếp tục là yếu tố được đánh giá cao nhất trong điều kiện kinh doanh ở Việt Nam đạt 4,07 điểm trên thang điểm 5. Hai yếu tố tiếp theo được đánh giá cao là sự năng động của thị trường nội địa (3,59 điểm) và văn hóa, chuẩn mực xã hội (3,23 điểm). Tuy nhiên, trong 12 chỉ số về điều kiện kinh doanh, chỉ có 3 chỉ số này đạt trên mức trung bình (3 điểm), còn 9 chỉ số còn lại được các chuyên gia đánh giá dưới mức trung bình. Trong đó, 3 chỉ số có số điểm thấp nhất là chương trình hỗ trợ của chính phủ (2,14 điểm), tài chính cho kinh doanh (2,2 điểm) và đặc biệt là chỉ số giáo dục về kinh doanh ở bậc phổ thông chỉ đạt 1,57 điểm.

(NQ)