Chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả của chính sách thuế

Tiếp nối kết quả hoạt động của Diễn đàn thuế Châu Á -Thái Bình Dương trong những năm qua, chiều ngày 1/10, Bộ Tài chính Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Thuế và Đầu tư quốc tế (ITIC) đã tổ chức Diễn đàn Thuế Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 tại Hà Nội. Tham dự Diễn đàn có Thứ truởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cùng các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực thuế đến từ các quốc gia trong khu vực.

Thứ truởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cùng các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực thuế đến từ các quốc gia trong khu vực. Thứ truởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cùng các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực thuế đến từ các quốc gia trong khu vực.

Trong những năm qua, bối cảnh kinh tế thế giới đã xuất hiện nhiều yếu tố mới, nhất là tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua, đòi hỏi các nước phải không ngừng cải cách hệ thống chính sách thuế của mình. Các vấn đề như việc phân chia quyền đánh thuế giữa các quốc gia; đánh thuế đối với thương mại điện tử và thuế đối với hoạt động tài chính và chuyển giá cũng đã làm cho hệ thống thuế toàn cầu trở nên phức tạp hơn.

Để đảm bảo được sự ổn định và bền vững  ngân sách trong  trung và dài hạn, chính phủ của nhiều nước bên cạnh việc cơ cấu lại các khoản chi tiêu cũng đã đưa ra các lộ trình cụ thể về cải cách thuế. Nhằm thu hút được các nguồn vốn, lao động và công nghệ từ bên ngoài, các quốc gia đã không ngừng có các biện pháp về thuế để gia tăng sự hấp dẫn của môi trường đầu tư, như cắt giảm thuế suất, áp dụng các chính sách ưu đãi ở mức cao. Bên cạnh đó, các chính sách thuế để giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu cũng đã được nhiều nước quan tâm đưa vào chương trình cải cách của mình.

Trong bối cảnh này, việc tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính sách thuế, khuyến khích thương mại đầu tư giữa các quốc gia là rất quan trọng.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Trương Chí Trung đánh giá, Diễn đàn thuế Châu Á -Thái Bình Dương được tổ chức hàng năm là cơ hội tốt cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các chuyên gia trong khu vực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác.

Chia sẻ với các đại biểu tham dự Diễn đàn, Thứ trưởng cho biết, hệ thống thuế của Việt Nam đã trải qua nhiều cải cách quan trọng và ngày càng hoàn thiện. Những cải cách quan trọng về chính sách thuế từ đầu những năm 1990 đến nay đã thiết lập một hệ thống thuế với đầy đủ các sắc thuế của một hệ thống thuế hiện đại, phù hợp với nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và phù hợp với xu hướng chung về cải cách thuế trên thế giới, có tác động tích cực đến phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục thực hiện cải cách chính sách thuế nhằm cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần tạo sự chuyển biến trong phân bổ nguồn lực, góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thuế đã trở thành nguồn thu chủ yếu của NSNN với diện bao quát ngày càng rộng, góp phần tăng tiềm lực tài chính để đảm bảo các nhiệm vụ chi của Nhà nước.

Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 của Việt Nam đã đề ra định hướng tổng quát là hoàn thiện hệ thống chính sách thuế theo hướng đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế; đảm bảo mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và là một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác quản lý thuế, phí và lệ phí sẽ được thực hiện theo thống nhất, minh bạch dựa trên ba nền tảng cơ bản: thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hoá cao. Thực hiện định hướng này, trong những năm tới, hệ thống chính sách thuế của Việt Nam sẽ tiếp tục được cải cách cả về chính sách thuế và đổi mới về quản lý thuế theo xu hướng và thông lệ chung trên thế giới.

Ngay sau buổi khai mạc, phiên họp với chủ đề "Vấn đề thời sự về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế quốc tế trong khu vực Châu Á - Thái Bình Duơng" đã diễn ra. Các đại biểu đã cùng nhau tập trung trao đổi, thảo luận có kết quả các vấn đề liên quan đến xu hướng thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), sự phát triển của thể chế tài chính toàn diện, các tập đoàn nhằm giảm chi phí thuế để tái tổ chức doanh nghiệp... Cân nhắc nhu cầu phối hợp và tỷ lệ thuế TNDN phù hợp trong khu vực để hạn chế “cuộc đua tới đáy”; Cân nhắc các mô hình kế hoạch thuế quốc tế để bao phủ được cả nguồn, thu nhập...; Nghiên cứu tác động chung của động cơ thuế trong kế hoạch thuế quốc tế.

Dự kiến Diễn đàn sẽ diễn ra đến hết ngày 2/10/2014.

(T.H)