Chính sách tài chính có hiệu lực từ 02/05/2013

Trong những tuần đầu tiên của tháng 5, một số quy định mới của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực thi hành.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Từ ngày 02/05, người sản xuất hoặc nhập khẩu túi ni lông làm bao bì đóng gói hàng hóa sẽ được hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường, không truy nộp thuế từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 14/11/2012 theo quy định tại Thông tư 30/2013/TT-BTC. Hồ sơ hoàn thuế phải hoàn tất và nộp trước ngày 30/6/2013 cho cơ quan thuế hoặc cơ quan hải quan nơi đã khai, nộp thuế. 

Tại Thông tư 32/2013/TT-BTC, bắt đầu từ ngày 05/05, các cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ trong ngành Công an khi đề nghị sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại các đơn vị thuộc Công an nhân dân thì phải nộp phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe.

Theo đó, mức thu phí đối với sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4) là: lý thuyết: 40.000 đồng/lần; thực hành: 50.000 đồng/lần. Riêng đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): lý thuyết: 90.000 đồng/lần; thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần; thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần.

Từ ngày 05/05, sẽ hỗ trợ đến 100% kinh phí cho các Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia nhằm tuyên truyền, quảng bá về môi trường đầu tư của Việt Nam, xây dựng định hướng, chính sách và chiến lược xúc tiến đầu tư, hoặc chương trình vận động xúc tiến đầu tư tại các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài theo chủ đề, lĩnh vực để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam… theo quy định tại Thông tư 31/2013/TT-BTC.   

(NTH)