Chính thức ra đời Quỹ Bảo trì đường bộ

Ngày 13/3/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 18/2012/NĐ-CP về việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT từ nhiều năm nay. Theo kỳ vọng, khi ra đời Quỹ này sẽ giải quyết cơ bản tình trạng thiếu vốn trầm trọng cho bảo trì đường bộ hiện nay.

Chính thức ra đời Quỹ Bảo trì đường bộ...Chính thức ra đời Quỹ Bảo trì đường bộ...

Theo Nghị định, Quỹ bảo trì đường bộ là Quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước. Quỹ được thành lập ở cấp Trung ương gọi là Quỹ trung ương và được thành lập ở cấp tỉnh gọi là Quỹ địa phương.

Nguồn hình thành Quỹ bao gồm: phí sử dụng đường bộ thu hàng năm trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo và xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy. Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước cấp bổ sung hàng năm cho Quỹ (Ngân sách trung ương cấp bổ sung cho Quỹ trung ương; ngân sách cấp tỉnh cấp bổ sung cho Quỹ địa phương).

Nguồn trích thành lập Quỹ cũng được lấy từ nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. Do đó thời gian tới, đề xuất đưa vào giá xăng thêm 1.000đ/lít chi phí sử dụng đường bộ để tạo nguồn cho Quỹ bảo trì đã không được chấp nhận có thể sẽ được Bộ GTVT tiếp tục kiến nghị.

Nguyên tắc phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ là: Phí sử dụng đường bộ thu được đối với mô tô tại địa phương nào bổ sung vào Quỹ của địa phương đó. Phí sử dụng đường bộ thu được đối với ô tô phân chia cho Quỹ trung ương 65%, cho các Quỹ địa phương 35%.

Cách thức sử dụng, Quỹ trung ương được sử dụng cho công tác bảo trì, quản lý hệ thống quốc lộ. Quỹ địa phương được sử dụng cho công tác bảo trì, quản lý hệ thống đường bộ địa phương, do địa phương chịu trách nhiệm bảo trì, quản lý theo phân cấp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Nội dung chi của Quỹ bao gồm 4 đầu mục: Chi bảo trì công trình đường bộ; Chi cho các nhiệm vụ quản lý công trình đường bộ; Chi hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ; Các khoản chi khác có liên quan đến bảo trì và quản lý công trình đường bộ do Hội đồng quản lý quỹ quyết định.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ ban hành mức phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện đối với ô tô và khung mức phí đối với mô tô. Mức phí cụ thể với mô tô sẽ do UBND cấp tỉnh ban hành, qua đó sẽ tiến tới chấm dứt tình trạng bán vé lẻ đối với các doanh nghiệp vận tải nếu hoạt động thường xuyên trên các cung đường cố định.

(Hải Vân)