Cho ý kiến dự án Luật thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi)

Sáng nay 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Dự thảo Luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo và dự kiến sẽ trình, thông qua theo hướng rút gọn tại 1 kỳ họp của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu ý kiến sáng 21/9. Nguồn:TTXVN.Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu ý kiến sáng 21/9. Nguồn:TTXVN.

Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Tờ trình của Chính phủ nêu rõ: qua 10 năm thực hiện, Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (xuất nhập khẩu) đã tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế -xã hội của đất nước và đạt được các mục tiêu đề ra khi ban hành Luật. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, Luật hiện hành đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung. Một số nội dung quy định tại Luật không còn phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật nói chung và một số luật liên quan như Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường… và thực tiễn xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa những năm gần đây.

Theo đó, cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đồng thời, khắc phục các vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Luật thuế xuất, nhập khẩu thời gian qua, nhất là đối với các quy định về: đối tượng không chịu thuế, khung thuế suất, mức thuế suất, thời hạn nộp thuế và địa bàn, lĩnh vực cần được khuyến khích phát triển trên cơ sở thực hiện chính sách ưu đãi như miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Dự thảo Luật thuế xuất, nhập khẩu sửa đổi gồm 22 Điều, được bố cục thành 5 Chương.

Tại phiên thảo luận, các ý kiến đều tán thành về sự cần thiết sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK) để tạo khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, một trong những sửa đổi quan trọng để khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước là việc bổ sung một số nội dung quy định về thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, thuế tự vệ.

“Tại khoản 2, 3 Điều 5 và Điều 11 Luật Thuế XNK hiện hành đã có quy định các biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp trong nhập khẩu hàng hóa nhưng chưa đầy đủ và mới chỉ dừng ở việc định danh về các biện pháp này. Việc áp dụng cụ thể các biện pháp này đang được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh chống bán phá giá, Pháp lệnh chống trợ cấp và Pháp lệnh về tự vệ. Do đó, cần quy định thống nhất tại Luật Thuế XNK các nội dung về thuế áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu nhằm góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh, bảo vệ hàng hóa sản xuất trong nước trong điều kiện phải cắt giảm thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế”- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Dự thảo Luật cũng sửa đổi một số chính sách đối với công nghệ cao, công nghệ nguồn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, đóng tàu…, nhằm khắc phục và góp phần phát triển, bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu...

Bộ trưởng cho biết, ngoài nội dung sửa đổi nhằm khuyến khích phát triển, Dự Luật cũng có những nội dung sửa đổi để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan, phù hợp các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũng như nhằm làm thủ tục thuế đơn giản, thuận lợi cho người nộp thuế.

Đáp ứng được các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, việc sửa đổi Luật Thuế XNK lần này nhằm đám ứng được các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các Hiệp định thương mại về thuế quan mà Việt Nam đã và đang ký kết. Dự kiến trong vòng 10 năm tới, mức độ tự do hóa thương mại sẽ đạt 97-98% dòng thuế.

Vì vậy, ông Phùng Quốc Hiển cho rằng, ngoài việc đánh giá tác động tăng, giảm thu ngân sách trong việc sửa đổi Luật Thuế XNK, đề nghị cần bổ sung đánh giá một cách tổng thể của chính sách thuế, khả năng bù đắp số hụt thu ngân sách do sửa đổi Luật Thuế XNK từ các phương án khác để đảm bảo không làm giảm tỷ lệ huy động từ thuế, phí trên GDP trong giai đoạn tới.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, về cơ bản các quy định sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Thuế XNK không gây tác động nhiều đến kim ngạch, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng như số thu cho ngân sách Nhà nước từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trong số các nội dung sửa đổi, có nội dung có thể làm giảm thu, có nội dung có thể làm tăng thu trực tiếp cho ngân sách. Dự kiến tăng thu 1.200 tỷ đồng và giảm thu trực tiếp 800 tỷ đồng.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, Bộ Tài chính đang tổ chức đánh giá các hiệp định đã ký kết, nghiên cứu báo cáo Thường trực Chính phủ điều chỉnh các luật thuế nội địa, đáp ứng thúc đẩy sản xuất trong nước, góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách. Bộ trưởng cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉnh sửa Dự thảo Luật.

Theo Chương trình, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo Báo cáo số 348/BC-CP ngày 17-7-2015 của Chính phủ và thảo luận kế hoạch kiểm toán năm 2016.

(T.H - tổng hợp)