Chủ động điều hành và giữ vững cân đối NSNN năm 2015

Chiều ngày 9/6, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi họp báo chuyên đề về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 5 tháng đầu năm và giải pháp điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) từ nay đến hết năm 2015.

Toàn cảnh buổi họp báo. Toàn cảnh buổi họp báo.

Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN

Tại buổi họp, đại diện của Vụ Ngân sách cho biết, thực hiện 5 tháng ước đạt 380,76 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% dự toán, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó: thu nội địa đạt 44,3% dự toán, tăng 16,3%; thu cân đối từ hoạt động XNK đạt 37,7% dự toán, tăng 6,5%; riêng thu về dầu thu đạt 32,6% dự toán, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2014 do giá dầu giảm (giá dầu dự toán 100 USD/thùng, bình quân 5 tháng đạt 57,8 USD/thùng, giảm 42,2 USD/thùng so với giá dự toán).

So với cùng kỳ một số năm gần đây, tiến độ thực hiện thu nội địa và thu cân đối từ XNK 5 tháng đầu năm nay đạt khá, nhờ tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, hoạt động SX-KD và XNK có bước phát triển tốt.

Thực hiện 5 tháng ước đạt 455,6 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% dự toán, tăng 8,9% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 37,4% dự toán, tăng 8,8%; chi trả nợ và viện trợ đạt 43,2% dự toán, tăng 23,5%; chi phát triển các sự nghiệp KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 40,9% dự toán, tăng 5,1%.

Các nhiệm vụ chi ngân sách nhìn chung được đảm bảo theo dự toán và tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt khá hơn so với cùng kỳ một số năm gần đây; tuy nhiên giải ngân vốn TPCP còn đạt thấp. Bên cạnh đó, đã xuất cấp trên 58,9 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn.

Bội chi NSNN 5 tháng ước 74,8 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 33,1% dự toán năm. Tính đến hết tháng 5, đã thực hiện phát hành trên 94,3 nghìn tỷ đồng TPCP để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng 34,3% nhiệm vụ huy động vốn trong nước bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2015.

Tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015

Qua tình hình 5 tháng đầu năm 2015, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, đã phát sinh nhiều khó khăn, thách thức, đáng chú ý là giá dầu thô giảm mạnh so với dự toán, tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối NSNN năm 2015. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và NSNN năm 2015; sẵn sàng ứng phó với việc giảm thu ngân sách do giá dầu giảm, đảm bảo sự chủ động trong điều hành và giữ vững cân đối NSNN năm 2015, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2015

Trong đó, Bộ Tài chính cho biết sẽ  tổ chức điều hành chi NSNN chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ mức bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội quyết định; trong đó tạm giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của các đơn vị sử dụng ngân sách và 50% nguồn dự phòng của ngân sách các cấp để chủ động xử lý khi nguồn thu NSNN giảm lớn.

Chủ động điều hành và giữ vững cân đối NSNN năm 2015 ảnh 1

Ông Huỳnh Quang Hải - Vụ trưởng Vụ ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính

Đến tháng 8/2015, căn cứ tình hình kinh tế - NSNN, diễn biến giá dầu thô và đánh giá tác động của việc giá dầu giảm đến NSNN, trường hợp dự kiến thu NSTW năm 2015 đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định, các nguồn kinh phí tạm giữ lại tiếp tục được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán đầu năm và đáp ứng các nhu cầu chi cấp thiết phát sinh theo quy định; trường hợp dự kiến thu NSTW năm 2015 không đạt dự toán, sẽ cắt giảm các nguồn kinh phí tạm giữ lại của NSTW cho đến khi bù đắp được số giảm thu.

Đối với NSĐP, trường hợp dự kiến thu (không kể thu tiền sử dụng đất) đạt dự toán, các nguồn kinh phí tạm giữ lại tiếp tục được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán đầu năm và đáp ứng các nhu cầu chi cấp thiết phát sinh theo quy định; trường hợp dự kiến thu (không kể thu tiền sử dụng đất) giảm so với dự toán, thì sử dụng các nguồn kinh phí tạm giữ lại để bù đắp số giảm thu; nếu vẫn còn thiếu nguồn thì sử dụng thêm nguồn lực tài chính khác của địa phương (một phần quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, kết dư NSĐP năm 2014,...), kết hợp với rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết... để đảm bảo cân đối NSĐP. NSTW xem xét tạm ứng nguồn đảm bảo cân đối NSĐP trong một số trường hợp cần thiết.

Nói rõ hơn về chủ trương này, ông Huỳnh Quang Hải - Vụ trưởng Vụ ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, dự toán ngân sách hàng năm trong vòng một số năm trở lại đây luôn đặt vấn đề tiet kiệm chi thường xuyên với các cơ quan, bộ ngành từ trung ương tới địa phương. Yêu cầu đấy được thể hiện trong dự toán, đồng thời, việc tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương cho các đơn vị.

Thực tế với chủ trương giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 thực chất là khoản mà Thủ tướng chỉ đạo để tạm giữ chứ chưa phải cắt hẳn. Đến tháng 8, căn cứ trên tình hình  thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Bộ Tài chính sẽ xem xét đánh giá và đưa ra các dự báo thực hiện cho cả năm. Tháng 9, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng để đưa ra quyết định. Việc này nhằm củng cố thêm ý thức tiết kiệm và thể hiện sự quyết tâm điều hành ngân sách, chia sẻ khó khăn chung đối với tình hình kinh tế đất nước.

"Đây không phải việc mới và chúng ta đã thực hiện mấy năm nay. Việc này phù hợp chủ trương triệt để tiết kiệm chi ngân sách đã đề ra tại Nghị quyết của Đảng, Quốc hội . Nhìn chung các Bộ, ngành địa phương đều thực hiện tốt và hưởng ứng..." - ông Huỳnh Quang Hải nhấn mạnh...

(T.H)