Chưa bổ sung cước vận tải bằng ô tô vào danh mục BOG

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3292/VPCP KTTH truyền đạt lại theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc quản lý giá cước vận tải bằng ô tô.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính chưa bổ sung dịch vụ vận tải bằng ô tô vào danh mục hàng hoá, dịch vụ bình ổn giá.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc quản lý giá cước vận tải bằng ô tô theo quy định hiện hành.

Được biết, trước đó, sau khi xin ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đưa giá cước vận tải vào diện bình ổn giá theo chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2015.

Bộ Tài chính đã chỉ rõ, theo quy định của Luật Giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá (BOG) phải đáp ứng cả hai tiêu chí là: Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và dịch vụ chính cho sản xuất và lưu thông; Hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người.

Biện pháp bình ổn giá chỉ được thực hiện trong các trường hợp khi giá hàng hóa, dịch vụ này có biến động bất thường và khi mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội. Đồng thời, việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ BOG do Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, theo quy định hiện hành, giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định (bao gồm cả xe buýt tuyến cố định) và vận tải hành khách bằng xe taxi thuộc danh mục dịch vụ phải kê khai giá. Đối với các dịch vụ vận tải bằng xe ô tô còn lại (vận tải bằng hợp đồng, vận chuyển khách du lịch và vận tải hàng hóa), UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế để bổ sung vào danh mục kê khai giá tại địa phương theo quy định.

(T.H)