Chương trình AAA đem lại lợi ích không nhỏ đối với Bộ Tài chính

(eFinance Online) - Hiện nay, Bộ Tài chính đang cùng các bộ khác tổng kết Chương trình Hỗ trợ Tư vấn và Phân tích (AAA) quản lý tài chính công tại Việt Nam năm 2019 và tổng kết nhiệm vụ công tác, chiến lược của giai đoạn 2010-2020, xây dựng chiến lược cho giai đoạn 2021-2030 cũng như chuẩn bị cho kế hoạch trung hạn 2021-2023.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì Hội thảo báo cáo đánh giá giữa kì và tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 của Chương trình AAA diễn ra ngày 09/7/2019. Ảnh: Quang Minh.Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì Hội thảo báo cáo đánh giá giữa kì và tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 của Chương trình AAA diễn ra ngày 09/7/2019. Ảnh: Quang Minh.

Chương trình AAA có 3 mục tiêu: Thứ nhất, hỗ trợ tăng cường năng lực của các cơ quan hành pháp trong việc hoạch định, triển khai và theo dõi tình hình triển khai các chính sách nhằm cải thiện công tác lập kế hoạch và thực hiện ngân sách, đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình bền vững; thứ hai, cung cấp thông tin phân tích thực chứng về hiệu suất, hiệu quả của những cải cách tài chính công lớn cả ở cấp trung ương và địa phương; thứ ba, tăng cường công tác lập pháp, rà soát của Quốc hội Việt Nam đối với các vấn đề tài chính - ngân sách.

Ngân hàng Thế giới (WB) được ủy thác quản lý chương trình với số vốn khoảng 7,9 triệu USD được đồng tài trợ bởi Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Cơ quan các vấn đề toàn cầu của Canada. Hỗ trợ trong khuôn khổ chương trình hiện tại kéo dài đến hết tháng 12/2020, với tài chính tín thác được cấu thành 2 phần: Phần do WB quản lý (BETF) là gần 4 triệu USD và phần do bên tiếp nhận quản lý (RETF) là khoảng 3 triệu USD.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Chương trình AAA là một chất xúc tác quan trọng cho một số sáng kiến cải cách lớn hơn của Việt Nam như Báo cáo tài chính nhà nước. Chương trình này cũng cung cấp đầu vào cho một số cải cách lớn hơn liên quan đến giám sát doanh nghiệp nhà nước (bao gồm xây dựng một hệ thống báo cáo tài chính từ nguồn vốn nhà nước), xây dựng chức năng kho bạc và kiểm toán nội bộ hiện đại.

Trong các lĩnh vực này, những thông lệ, cách làm hay quốc tế qua Chương trình AAA cũng như những nội dung tư vấn tuỳ chỉnh cho phù hợp với đặc thù có thể là công cụ để giải quyết những thách thức của những cải cách rộng hơn mà có thể được mở rộng bằng các nguồn lực của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết: Trong chiến lược này, cải cách thể chế, quản lý ngân sách nhà nước và chi tiêu công được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài ra, còn một ưu tiên khác đó là hoàn thiện thể chế báo cáo tài chính công. Do vậy, những vấn đề liên quan đến các tiêu chí đạt chuẩn mực quốc tế và các tiêu chí chuẩn mực kế toán công cũng như tư luôn đòi hỏi cao. Một nhóm ưu tiên tại Chương trình nữa đó là sửa đổi những nội dung lớn của Luật Ngân sách nhà nước trong đó có vấn đề liên quan đến phân cấp nguồn thu chu, quản lý nợ công và thực hiện đổi mới mạnh mẽ hơn cách quản lý của khu vực hành chính sự nghiệp.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Chương trình AAA chia sẻ, hiện nay, kế hoạch mua sắm đấu thầu năm 2019 đang được Bộ Tài chính và WB phê duyệt. Trong 2 tháng vừa qua, Ban Quản lý chương trình đã rất tích cực làm việc với các đơn vị thụ hưởng và phối hợp với WB để thúc đẩy tiến độ. Trong 2 tháng, chương trình đã thực hiện đạt khoảng 20% khối lượng kế hoạch năm 2019, dự kiến sẽ đạt khoảng 90% vào cuối năm. Về tiến độ giải ngân, ông Trần Văn Sơn cho biết, hiện nay mới đạt khoảng 6% kế hoạch năm, dự kiến sẽ đạt khoảng 80% vào cuối năm 2019.

PV