Cơ chế khoán xe công góp phần tiết kiệm chi ngân sách

(eFinance Online) -Chiều ngày 8/3, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về định hướng sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô công trong thời gian tới. Ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính chủ trì buổi họp báo. 
Toàn cảnh buổi họp báo. Toàn cảnh buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Đức Thắng cho biết, việc triển khai Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thời gian quan đã có tác động tích cực. Các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện rà soát, sắp xếp xe ô tô công hiện có theo định mức quy định. Qua rà soát đã xác định được số xe ô tô được phép sử dụng của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; số xe thừa, thiếu so với tiêu chuẩn, định mức; chấn chỉnh các vi phạm trong quản lý, sử dụng xe ô tô; đồng thời, đã ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng để có cơ sở trang bị, quản lý, sử dụng; Giảm số lượng xe phục vụ công tác chung; Xử lý số xe dôi dư thông qua các hình thức điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, bán, thanh lý thu tiền nộp ngân sách nhà nước.

Một số Bộ ngành, địa phương đã và đang nghiên cứu áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công (như: Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, thành phố Hà Nội…).

Kết quả bước đầu cho thấy cơ chế khoán xe công góp phần tiết kiệm chi ngân sách, được dư luận, nhân dân đồng tình.

Ông Trần Đức Thắng cũng cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý xe công, một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Quyết định thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg gồm Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các Cục, Vụ tại cơ quan Trung ương có 02 phương án:

Phương án 01, giảm định mức sử dụng xe của Cục, Vụ thuộc Bộ (từ 02 xe/01 Cục và 01 xe /01 Vụ) xuống còn 01 xe/01 đơn vị (đối với đơn vị có biên chế từ 50 người trở lên) và 02 đơn vị/01xe (đối với đơn vị có biên chế dưới 50 người). Riêng Văn phòng Bộ, bổ sung thêm 02 xe để phục vụ công tác chung cho các chức danh Thứ trưởng và tương đương khi đi công tác;

Phương án 2, giảm định mức sử dụng xe của Cục, Vụ thuộc Bộ (từ 02 xe/01 Cục và 01 xe /01 Vụ) xuống còn 02 đơn vị/01xe (đối với đơn vị có biên chế từ 50 người trở lên) và 03 đơn vị/01xe (đối với đơn vị có biên chế dưới 50 người). Riêng Văn phòng Bộ, bổ sung thêm 02 xe để phục vụ công tác chung cho các chức danh Thứ trưởng và tương đương khi đi công tác.

Giá mua xe cơ bản kế thừa quy định hiện hành. Riêng giá mua xe 2 cầu, dự kiến đề xuất tăng từ 1.040 triệu đồng lên 1.100 triệu đồng (tăng 60 triệu đồng/xe) để phù hợp với giá thị trường của chủng loại xe 2 cầu, đáp ứng được nhu cầu đi lại tại các địa bàn miền núi.

Về phương án xử lý xe ô tô dôi dư: Bán chỉ định cho chức danh đang được trang bị xe (nếu có đề xuất); Điều chuyển cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu xe so với tiêu chuẩn, định mức; Bán đấu giá nộp tiền vào NSNN.

Nếu việc sắp xếp lại theo Phương án 1 thì tổng số xe phục vụ công tác chung giảm khoảng 42% so với số xe tại thời điểm Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg có hiệu lực; theo Phương án 2 thì tổng số xe phục vụ công tác chung giảm khoảng 62% so với số xe tại thời điểm Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg có hiệu lực.

(PV)