Công bố báo cáo về thể chế pháp luật kinh tế của một số quốc gia trên thế giới

Sáng nay (17/3), Dự án RCV thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội công bố báo cáo về “Thể chế pháp luật kinh tế của một số quốc gia trên thế giới” và tổ chức tọa đàm về chủ đề này.

Quang cảnh buổi công bố báo cáo về thể chế pháp luật kinh tế của một số quốc gia trên thế giới. Ảnh: T.NQuang cảnh buổi công bố báo cáo về thể chế pháp luật kinh tế của một số quốc gia trên thế giới. Ảnh: T.N

Báo cáo về “Thể chế pháp luật kinh tế của một số quốc gia trên thế giới” được Thường trực Ủy ban Kinh tế  huy động đội ngũ chuyên gia luật học am hiểu sâu và có nhiều kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu trong suốt hai năm (2014 - 2015). Sáu quốc gia được nghiên cứu trong báo cáo này gồm: Hoa Kỳ, Úc, Đức, Hàn quốc, Malaysia và Cộng hòa Liên bang Nga.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - Đại diện cho tập thể các tác giả của báo cáo cho biết, trong sáu quốc gia này có Hoa Kỳ và Úc đại điện cho hệ thống luật Ănglo Xắc xông, Đức đại diện của hệ thống dân luật Châu Âu lục địa, Hàn Quốc là quốc gia phát triển thành công của khu vực châu Á, Malaysia là nước phát triển ấn tượng trong khu vực Đông Nam Á và Cộng hòa Liên bang Nga là quốc gia có điều kiện chuyển đổi tương đồng như ở Việt Nam. Đối với thể chế pháp luật kinh tế của mỗi quốc gia, các tác giả đã tìm hiểu và lựa chọn phân tích một số văn bản luật cơ bản chính yếu trong các lĩnh vực kinh tế cốt yếu, bao gồm: Những luật điều chỉnh hành vi của các chủ thể trên thị trường; Những thiết chế quản lý và điều tiết thị trường.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM cho biết nhiều năm qua, đặc biệt những năm gần đây cải cách thể chế luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm đột phá của quá trình cải cách kinh tế Việt Nam. Để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, việc nghiên cứu thể chế pháp luật kinh tế các nước trên thế giới là cần thiết và bổ ích. Tuy nhiên, không có câu trả lời tuyệt đối về lựa chọn pháp luật theo hình mẫu quốc gia nào. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hệ thống pháp luật các nước ngày càng tiệm cận với nhau hơn, bản thân pháp luật cũng có tính kế thừa, tính đặc thù xã hội và văn hóa. Do vậy việc nghiên cứu các quy phạm pháp luật các quốc gia khác nhau như trong báo cáo sẽ mang tính chất tham khảo, học hỏi kinh nghiệm để từ đó đưa ra lựa chọn chính sách phù hợp cho Việt Nam.

Trong báo cáo “Thể chế pháp luật kinh tế của một số quốc gia trên thế giới” đã đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị cho việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các luật nhằm góp phần đa dạng hóa pháp luật kinh tế và hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường tại Việt Nam trong thời gian tới.

Với những phân tích mang tính giới thiệu về thể pháp luật kinh tế của các quốc gia được lựa chọn nghiên cứu, báo cáo sẽ giúp các đại biểu Quốc hội có thêm thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Báo cáo này sẽ cũng được gửi đến các cơ quan nghiên cứu hoạch định chủ trương, chính sách và pháp luật để tham khảo…

Đánh giá về ý nghĩa của báo cáo này, ông Dương Đăng Huệ - Trung tâm Thông tin, Tư vấn Pháp luật, Câu lạc bộ Pháp chế Doanh nghiệp, Bộ Tư pháp cho rằng: “Để có nền kinh tế thị trường chúng ta phải học. Điều đó giúp chúng ta đi con đường ngắn hơn. Do vậy, tôi cho rằng đây là một tài liệu quý giá”.

(T.Ngà)