Công khai minh bạch việc kinh doanh điện, xăng dầu

Điện, xăng dầu là các hàng hóa thiết yếu có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Trong thời gian qua, giá điện và giá xăng, dầu chịu sự điều tiết của Nhà nước và việc điều chỉnh giá điện và giá xăng, dầu đã từng bước được thực hiện một cách công khai, minh bạch với sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet.Ảnh minh hoạ - nguồn internet.

Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 11/CT-BCT vào ngày 22/04/2014 về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

Theo đó, việc kinh doanh điện phải công khai: giá theo cơ chế thị trường, yếu tố hình thành giá, phương án điều chỉnh giá và kết quả sản xuất kinh doanh. Việc kinh doanh xăng, dầu phải công khai: thông tin về thị trường xăng dầu, giá xăng dầu cơ sở, kết quả kinh doanh xăng dầu.

Việc công bố công khai được thực hiện trên website của Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn, website của doanh nghiệp (DN), các phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc họp báo giữa Bộ công thương với DN.

(T.H)