Công khai thông tin đơn vị gây lãng phí ngân sách

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 84/2014/NĐ-CP để hướng dẫn Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Nghị định quy định, các Cơ quan, tổ chức có hành vi lãng phí thì tùy vào quy mô, mức độ ảnh hưởng sẽ bị công khai thông tin theo một trong các hình thức sau: Công bố tại cuộc họp và niêm yết tại trụ sở; Đưa lên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của đơn vị; Thông báo trên các ấn phẩm báo chí hoặc các phương tiện thông tin đại chúng.

Nội dung công khai bao gồm tên, địa chỉ của đơn vị gây lãng phí; hành vi gây lãng phí; biện pháp đã xử lý với người có hành vi lãng phí.

Việc công khai thông tin này phải thực hiện chậm nhất là 3 ngày làm việc sau khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý.

Nghị định 84/2014/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11/2014.

(T.H)