Công tác điều hành, thực hiện NSNN đạt kết quả khả quan

Đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác, Bộ Tài chính cho biết, công tác điều hành thu, chi NSNN trong tháng 10 cũng như 10 tháng đầu năm tiếp tục được thực hiện theo phương pháp chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và những nỗ lực của toàn ngành tài chính, nên công tác điều hành, thực hiện NSNN đã đạt được những kết quả khả quan.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng thu NSNN tăng

Trong 10 tháng đầu năm 2014, nhiều các biện pháp quản lý thu NSNN đã được cơ quan thuế, hải quan triển khai quyết liệt như: kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường đôn đốc xử lý thu hồi nợ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, ngành hàng có rủi ro cao về thuế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm số giờ kê khai nộp thuế, tăng số doanh nghiệp khai thuế điện tử và số địa phương nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Nhờ vậy, kết quả thu NSNN đã đạt kết quả khả quan. Theo đó, tổng thu NSNN tháng 10/2014 ước đạt 76.800 tỷ đồng. Luỹ kế thu NSNN 10 tháng đầu năm 2014 đạt 719.490 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó:

Thu nội địa: lũy kế  10 tháng ước đạt 484.890 tỷ đồng, bằng 90% so với dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó: thu từ khu vực kinh tế nhà nước đạt 87% dự toán, tăng 27,7%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài nhà nước đạt 88,5% dự toán, tăng 6,8%; thu từ khu vực FDI đạt 94% dự toán, tăng 14,7%.

Thu từ dầu thô: lũy kế 10 tháng ước đạt 88.570 tỷ đồng, bằng 104% so với dự toán, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2013. Giá dầu thanh toán bình quân từ đầu năm đến nay đạt khoảng 111,2 USD/thùng, cao hơn 13,2 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 12,6 triệu tấn, bằng 88% kế hoạch năm.

Thu cân đối từ hoạt động XNK: Lũy kế thu 10 tháng năm 2014 ước đạt 142.100 tỷ đồng, bằng 92,3% dự toán, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2013 nhờ kim ngạch XNK 10 tháng đầu năm đạt khá và một số mặt hàng chịu thuế suất cao, trị giá lớn tăng mạnh so với cùng kỳ.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung triển khai quyết liệt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN những tháng cuối năm 2014; tăng cường công tác quản lý chi ngân sách, chủ động sắp xếp điều hành các nhiệm vụ chi, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Tổng chi NSNN tháng 10 ước đạt 88.050 tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng ước đạt 853.645 tỷ đồng, bằng 84,8% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 85% dự toán, tăng 3,1%; chi trả nợ và viện trợ ước đạt 96,2% dự toán, tăng 29,6%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước đạt 85,1% dự toán, tăng 10,7%.

Tăng cường công tác điều hành, quản lý giá

Trong tháng 10, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn giá; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát thị trường giá cả; chú trọng quản lý, điều tiết, bình ổn một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu.

Riêng giá xăng, dầu, trong tháng 10 Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương thực hiện 02 lần điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng, dầu (ngày 13/10/2014 và 23/10/2014).

Trong đợt điều chỉnh ngày 23/10/2014, giá bán các mặt hàng xăng dầu sau khi điều chỉnh giảm không cao hơn giá cơ sở theo quy định đã bao gồm khôi phục mức trích Quỹ BOG (giá cơ sở xăng RON 92: 22.341 đồng/lít, dầu điêzen 0,05S: 19.762 đồng/lít, dầu hỏa: 20.060 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: 16.572 đồng/kg). Đồng thời, trích Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít, kg (khôi phục thêm 200 đồng/ lít, kg từ mức 100 đồng/ lít, kg) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

(T.H)