Công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, theo đúng dự toán

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 6/2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 745,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó: thu nội địa đạt 51,1% dự toán (cùng kỳ năm 2018 đạt 47,6%), tăng 13,6%; thu dầu thô đạt 68% dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩuXNK đạt 59,8% dự toán, tăng 13,7% so cùng kỳ năm 2018.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2019, diễn ra sáng hôm nay (12/7/2019). Ảnh: VP. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2019, diễn ra sáng hôm nay (12/7/2019). Ảnh: VP.

Thu ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách địa phương (NSĐP) đều đạt khá; trong đó, thu NSTW đạt 51,5% dự toán (cùng kỳ năm 2018 đạt 46,7%), mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây; thu NSĐP đạt 54,3% dự toán (cùng kỳ năm 2018 đạt 54%), với 50/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán.

Trong tổ chức thực hiện, ngay từ đầu năm Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo triển khai tốt các luật thuế, giao chỉ tiêu phấn đấu thu, chỉ tiêu xử lý nợ đọng thuế, trên cơ sở yêu cầu các cơ quan thuế, hải quan phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các khoản thu, mở rộng cơ sở thuế; đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý nợ thuế, phấn đấu giảm số thuế nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu NSNN.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về tài chính, thuế, phí phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập quốc tế; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp.

Về chi NSNN, 6 tháng đạt 666,1 nghìn tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán, tăng 2,6% so cùng kỳ năm 2018. Công tác quản lý chi NSNN chặt chẽ, theo đúng dự toán; yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động rà soát, sắp xếp, thực hiện chi, mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi NSNN, góp phần nâng cao kỷ luật tài chính và hiệu quả sử dụng NSNN.

Trong 6 tháng đầu năm, NSTW đã sử dụng dự phòng khoảng 2,9 nghìn tỷ đồng, để hỗ trợ một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và phòng chống dịch, dập dịch tả lợn Châu Phi; đã xuất cấp 59,1 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ cho nhân dân và học sinh vùng khó khăn.

Công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, theo đúng dự toán ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VP.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2019, diễn ra sáng hôm nay (12/7/2019), Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhận định, thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đều đạt khá; trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 51,5% dự toán, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, cân đối NSNN 6 tháng đầu năm được đảm bảo; đã phát hành 112,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của NSTW theo dự toán (trong đó đã trả nợ gốc tiền vay là 104 nghìn tỷ đồng) và nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội (7 nghìn tỷ đồng), với kỳ hạn bình quân 13,46 năm, lãi suất bình quân 4,86%/năm.

Bộ Tài chính đã phối hợp tích cực với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều hành ngân quỹ nhà nước, phát hành trái phiếu Chính phủ, đẩy mạnh thu - chi NSNN không dùng tiền mặt, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, giảm chi phí cho công tác điều hành tiền tệ.

Xây dựng chính phủ điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã bãi bỏ 22 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 15 thủ tục, ban hành mới 15 thủ tục trong các lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, công sản, ngân hàng, bảo hiểm; đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý theo kế hoạch và dự kiến sẽ cắt giảm, đơn giản hóa thêm 24 điều kiện.

Bộ Tài chính đã hoàn thành việc kết nối liên thông gửi, nhận văn bản với 31 bộ, cơ quan trung ương và 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Triển khai trực tuyến 985 thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính. Đã có 99,98% số doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng; 99% số doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; 94,73% số hồ sơ thực hiện theo phương thức hoàn thuế điện tử. Thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan; đã có 13/14 bộ, ngành tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, với 173 thủ tục hành chính được thực hiện qua Cơ chế này. Những nỗ lực này đã góp phần đưa Bộ Tài chính liên tục trong nhiều năm trong nhóm đứng đầu các cơ quan của Chính phủ trong triển khai công nghệ thông tin.

Cơ cấu lại NSNN và nợ công

Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai kế hoạch hành động của ngành tài chính thực hiện các chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương sơ kết tình hình thực hiện 3 năm 2016-2018. Đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 3 năm giai đoạn 2019 - 2021, kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2019.

Trong điều hành đã giảm bội chi NSNN thấp hơn mức Quốc hội quyết định cả về số tuyệt đối và số tương đối; siết chặt quản lý vay và bảo lãnh Chính phủ, nhờ vậy đã giảm tỷ lệ nợ công từ mức 63,7%GDP năm 2016 xuống còn 58,4%GDP năm 2018. Đồng thời tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững hơn, giảm rủi ro về lãi suất, kỳ hạn, tỷ giá; đa dạng hơn các nhà đầu tư,... góp phần ổn định vĩ mô, nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Tái cơ cấu DNNN

Bộ Tài chính đã khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật và kịp thời tháo gỡ các rào cản, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại DNNN. Tích cực phối hợp, đôn đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương thực hiện cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo lộ trình đã đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tuy nhiên, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN và thoái vốn nhà nước còn chậm. Trong 6 tháng đầu năm, có 6 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa (trong đó chỉ có 01 doanh nghiệp thuộc danh mục phải cổ phần hóa theo kế hoạch). Lũy kế từ năm 2017 đến nay, đã cổ phần hóa 35/127 doanh nghiệp theo kế hoạch (đạt 28%), số còn phải cổ phần hóa là 92 doanh nghiệp (tương ứng 72% kế hoạch).

Tái cấu trúc thị trường tài chính

Đối với thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật chứng khoán (sửa đổi); trình Chính phủ Đề án thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán; nghiên cứu phát triển các sản phẩm phái sinh mới; áp dụng các giải pháp phát triển thị trường, đa dạng hóa các nhà đầu tư, thu hút nhà đầu tư nước ngoài; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo sự phát triển ổn định của thị trường và phấn đấu nâng hạng thị trường. Đến cuối tháng 6/2019, quy mô thị trường chứng khoán tăng 6,4% so với cuối năm 2018 và đạt tỷ lệ khoảng 79% GDP.

Đối với thị trường bảo hiểm, Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; đồng thời xây dựng dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách bảo trợ nông nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng 23%, tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tăng 20,4%, vốn đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 22,5% so cùng kỳ năm 2018.

Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn về chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí; triển khai xây dựng nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập chung cho tất cả các lĩnh vực, thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số Bộ, ngành và địa phương chậm triển khai các nhiệm vụ được giao, đã ảnh hưởng đến việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, cũng như việc tạo nguồn thực hiện chính sách tiền lương.

Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương trong công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá cả các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (xăng dầu, than, dịch vụ y tế, giáo dục); tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đăng ký, kê khai giá; xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các địa phương đã tăng cường  quản lý giá cả, bình ổn thị trường trên địa bàn. Góp phần ổn định, chỉ số CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 2,64% so cùng kỳ năm 2018.

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính đã cùng các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành 15/16 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công; đang hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành Nghị định Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT; đã ban hành Thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công.

Nhìn chung, công tác quản lý, mua sắm tài sản công tại các bộ, ngành và địa phương tiếp tục chuyển biến tích cực, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng tinh thần của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện trên 38,34 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý thu, chi ngân sách, sử dụng vốn đầu tư, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý giá, chứng khoán, bảo hiểm; kiểm tra 185,84 nghìn hồ sơ khai thuế; kiến nghị xử lý tài chính trên 24,5 nghìn tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp NSNN trên 7,3 nghìn tỷ đồng, đã thu nộp vào NSNN 4,83 nghìn tỷ đồng; chống chuyển giá, giảm lỗ trên 13,9 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã làm tốt vai trò Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia; tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đã bắt giữ, xử lý 8,93 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý thu NSNN 157 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã khởi tố 15 vụ án hình sự và chuyển các cơ quan khác khởi tố 46 vụ. Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan hải quan, thuế tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp giả mạo xuất xứ hàng Việt Nam để lẩn thuế, trốn thuế.

6 tháng cuối năm phấn đấu tăng thu 5% dự toán

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung tổ chức thực hiện tốt 10 nhiệm vụ quan trọng chủ yếu. Trong đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là trong các lĩnh vực thuế, tài chính doanh nghiệp, chứng khoán, bảo hiểm, đổi mới đơn vị sự nghiệp công; thúc đẩy cải cách hành chính, hiện đại hóa, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng sẽ tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2019; quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định. Trong đó, cơ quan thuế, hải quan tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu; phấn đấu tăng thu khoảng 5% so với dự toán.

Bên cạnh đó,, Bộ Tài chính tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Các bộ, ngành, địa phương quản lý chi NSNN chặt chẽ, theo dự toán; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (cả vốn trái phiếu chính phủ và vốn vay nước ngoài); tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; không để phát sinh mới nợ đọng xây dựng cơ bản.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới thay đổi nhanh, phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức 6,6-6,8% theo Quốc hội giao, nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị ngành Tài chính cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, quán triệt phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bám sát kịch bản tăng trưởng; triển khai quyết liệt, hiệu quả 06 giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng năm 2019 tại Nghị quyết số 23/NQ-CP; thường xuyên theo dõi, linh hoạt ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình, nỗ lực phấn đấu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa để ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông độnh lực tăng trưởng.

Hai là, rà soát lại tỉ lệ động viên theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, phải có đường hướng điều chỉnh chính sách thu, một mặt nuôi dưỡng nguồn thu, mặt khác phải tăng tỉ lệ điều tiết trên một số lĩnh vực, tinh thần chúng ta phải nuôi dưỡng nguồn thu, nhưng vừa phải chặt chẽ, vừa thông thoáng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nếu sản xuất không phải triển thì không có gì để thu, phải tạo động lực tăng trưởng để có nguồn thu. Trước mắt Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội Nghị quyết về các giải pháp hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hộ kinh doanh cá thể để khuyến khích chuyển lên thành doanh nghiệp. Tăng cường về quản lý thuế, nhất là thuế điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử ở TP. Hà Nội, TP. HCM và các đô thị lớn để quản lý nguồn thu.

Ba là, tập trung chỉ đạo để hoàn thành đúng tiến độ những nhiệm vụ được giao; ưu tiên hoàn thành sớm những nhiệm vụ chưa hoàn thành trong 6 tháng đầu năm; theo dõi tiến độ thực hiện, có giải pháp phù hợp, kịp thời nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước mắt, khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP; Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo Hợp đồng BT; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế quản lý nguồn thu từ cổ phần, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp...

Bốn là, tập trung hoàn thiện thể chế, trước mắt là các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ mới được Quốc hội ban hành.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại NSNN theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên; siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách; tập trung thực hiện các giải pháp thu NSNN, phấn đấu vượt kế hoạch đề ra, giảm số thuế nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu NSNN; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử, chống thất thu thuế, chống chuyển giá. Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương để làm tốt công tác quản lý thu NSNN; rà soát, nắm chắc nguồn thu; tiếp tục mở rộng cơ sở thuế (cả đối tượng và địa bàn); chủ động đề ra các giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu. Giảm bớt phạm vi và tỷ lệ quản lý thuế theo phương pháp khoán; rà soát và xác định lại các mức thuế khoán để phù hợp với tình hình thực tế.

Sáu là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa phương thức quản lý thuế tiết giảm hơn nữa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuế, tạo môi trường bình đẳng, thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Bảy là, siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách, chấn chỉnh việc chi ngân sách lãng phí, trong đó chú ý. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn ĐTPT, cắt giảm dự toán của các dự án, nhiệm vụ chậm triển khai, đảm bảo giữ bội chi và tổng mức vay của NSNN năm 2019 trong phạm vi Quốc hội cho phép. Rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi; cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách theo đúng quy định; triển khai thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan nhà nước và toàn xã hội; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.

Tám là, tăng cường kiểm soát thị trường, quản lý giá cả, tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường thế giới và trong nước, dự báo sát cung - cầu, có tính tới các yếu tố ảnh hưởng do thiên tai. Bộ Tài chính, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo giá cần quán triệt tinh thần quyết tâm thực hiện điều hành giá theo đúng mục tiêu đã đề ra từ đầu năm, kiểm soát lạm phát bình quân trong mức từ 3,3-3,9%, kiểm soát lạm phát cơ bản trong khoảng 1,8%. Tăng cường kiểm soát các mặt hàng tạp nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan chỉ đạo quyết liệt các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch, nhất là trong việc thực hiện các chính sách lớn của Chính phủ để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Chín là, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết số 18 & 19 của Hội nghị TW 6 (khóa XII); tạo cơ sở để thực hiện các mục tiêu về cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo các Nghị quyết số 27, 28 của hội nghị TW 7 (khóa XII), tạo nguồn căn bản để cách cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Mười là, chú trọng công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2020. Tích cực, tham gia hiệu quả, chất lượng trong quá trình xây dựng và hoạch định chính sách và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo. Tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, cơ quan để nâng cao hiệu quả phối hợp điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ; thực hiện phân bổ vốn, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả cho các dự án có nhu cầu sử dụng vốn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, sự đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp các địa phương và toàn ngành Tài chính, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tin tưởng ngành Tài chính sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và cả giai đoạn 2016 - 2020.

Phương An