Công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách nhà nước đạt nhiều hiệu quả

(eFinance Online) -Trong tháng 10, Bộ Tài chính đã thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: quản lý, điều hành thu chi ngân sách nhà nước; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; quản lý tài sản công, quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
...
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Phát hiện 16.868 khoản chi chưa đủ thủ tục  

Trong tháng 10, Bộ Tài chính đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN, quản lý nợ công theo các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nhờ đó công tác điều hành nhiệm vụ thu, chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt khoảng 624,835 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên đạt 69,2% dự toán năm và 151,179 nghìn tỷ đồng chi đầu tư phát triển. Qua đó, đã phát hiện khoảng 16.868 khoản chi chưa đủ thủ tục, chế độ theo quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết, không chấp nhận thanh toán khoảng 25 tỷ đồng.

Cơ quan Thuế các cấp tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp quản lý thu NSNN năm 2017, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra giá thị trường đối với các giao dịch liên kết; chống thất thu, tập trung xử lý nợ đọng thuế. Cơ quan Hải quan đã thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát: Về công tác phòng chống buôn lậu tại 05 Cục Hải quan Hà Giang, Đăk Lăk, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.Hồ Chí Minh; Kiểm tra nội bộ về công tác điều tra hình sự tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; Khảo sát đánh giá tình hình, kết quả phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép động thực vật hoang dã và xác định nhu cầu nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác kiểm soát hải quan tại Cục Hải quan Đà Nẵng.

Cũng trong tháng 10/2017, Bộ Tài chính đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về đánh giá thực hiện NSNN năm 2017, dự toán NSNN năm 2018; phương án phân bổ NSTW năm 2018, kế hoạch tài chính- NSNN 3 năm 2018-2020, báo cáo các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Xây dựng thuyết minh, giải trình dự toán NSNN 2018 và phương án phân bổ NSTW năm 2018.

Sử dụng hiệu quả các biện pháp quản lý, điều hành giá

Trong 10 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã sử dụng hiệu quả các biện pháp quản lý, điều hành giá, nhờ đó đã ổn định giá cả thị trường, tác động tích cực đến ổn định kinh tế vĩ mô. Quán triệt chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu (y tế, giáo dục,...) theo lộ trình, phù hợp mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong 10 tháng đầu năm, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã 20 lần điều hành giá xăng dầu, kết hợp với sử dụng Quỹ bình ổn giá, đã điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng khoáng A92/A95 là 280 đồng/lít, xăng sinh học E5 tăng 310 đồng/lít, dầu diesel 0,05S tăng 980 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.050 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.010 đồng/kg so với cuối tháng 12/2016.

Đồng thời, tích cực đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra giá các mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước quản lý, các dịch vụ thức ăn chăn nuôi, thuốc tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh, vắc xin, than, dịch vụ thông tin duyên hải và thẩm định giá; các mặt hàng và dịch vụ cảng biển, khí hóa lỏng (LPG), xăng dầu. 

38 doanh nghiệp được phê duyệt cổ phần hóa

Về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính đã tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách về sắp xếp, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện các văn bản QPPL về quản lý tài chính đối với DNNN; Tích cực đôn đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN theo lộ trình đã đề ra.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2017, đã có 38 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tổng giá trị thực tế của 38 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 81.050 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 20.917 tỷ đồng.

Trong tháng 10/2017, các đơn vị thoái được 634 tỷ đồng, thu về 765 tỷ đồng, bao gồm: Thoái vốn ở lĩnh vực tài chính ngân hàng được 86 tỷ, thu về 196 tỷ đồng; Thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 05 lĩnh vực nhạy cảm) được 483 tỷ đồng, thu về 495 tỷ đồng;  SCIC đã bán vốn được 64 tỷ đồng, thu về 74 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 4.473 tỷ đồng, thu về 16.764 tỷ đồng.

(T.H)