Công tác quản lý tài sản công đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt

Sáng ngày 24/4, Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Quản lý Công sản (26/4/1995 - 26/4/2015). Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đã tới dự và chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Quản lý Công sản (26/4/1995 - 26/4/2015). Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Quản lý Công sản (26/4/1995 - 26/4/2015).

Điều 53 Hiến pháp 2013 đã quy định cụ thể phạm vi tài sản công, chế độ sở hữu tài sản công, đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý tài sản công: "Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý". Điều này đã khẳng định về vị trí, vai trò của tài sản công và đòi hỏi công tác quản lý, khai thác, sử dụng công sản sao cho bền vững và hiệu quả nhất.

Xác định được tầm quan trọng của việc quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước, Chính phủ đã giao ngành Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý tài sản công và cách đây 20 năm - ngày 26/4/1995, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định 347/TC/QĐ/TCCB thành lập Cục Quản lý Công sản để thực thi nhiệm vụ này.

Đánh giá về quá trình hoạt động của Cục Quản lý Công sản, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí nhận xét, qua 20 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị, gắn liền với giai đoạn của đất nước có sự chuyển mình mạnh mẽ từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tuy có những khó khăn khi mới đi vào hoạt động cả về chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, cả về tổ chức bộ máy và nhân lực. Song với sự nỗ lực cao độ, sự đoàn kết, nhất trí của cán bộ, công chức, sự giúp đỡ, ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương, các mặt công tác của Cục Quản lý Công sản nói riêng, công tác quản lý công sản cả nước nói chung đã đạt được những kết quả toàn diện, vững chắc.

Theo đó, đơn vị đã chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành 2 đạo Luật, gần 40 Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trên 100 Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn, định mức, phương thức quản lý, sử dụng của hầu hết các loại tài sản nhà nước, từ tài sản tại các cơ quan hành chính sự nghiệp cả trong và ngoài nước, tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản các dự án, tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước; chính sách tài chính đất đai, chính sách mua sắm công tập trung; xây dựng, vân hành và sử dụng hiệu quả trang thông tin về tài sản nhà nước, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước với số lượng quản lý lên đến 800 ngàn tài sản với tổng giá trị 1,65 triệu tỷ đồng...

Các chính sách về quản lý, sử dụng, khai thác đất đai, tài sản nhà nước đã góp phần quan trọng trong việc tiết kiệm chi và đảm bảo một phần nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước (chỉ riêng thu từ đất đai hàng năm bình quân chiếm khoảng 10% tổng thu nội địa.

Công tác quản lý tài sản công đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt  ảnh 1

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Quản lý Công sản.

Với quan điểm tài sản công là nguồn nội lực quan trọng để đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước, là cơ sở khai thác các nguồn lực phát triển đất nước, theo ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị thời gian tới là báo cáo Bộ Tài chính trình Chỉnh phủ, trình Quốc hội ban hành Luật Tài sản công thay thế cho Luật hiện hành; triển khai thành công đề án khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định của TTCP và Bộ trưởng Bộ Tài chính, đảm bảo để việc quản lý tài sản công đồng bộ, thống nhất, công khai minh bạch; gắn việc quản lý tài sản công với công tác quản lý, điều hành KT-XH, NSNN và huy động nguồn lực.

Trong thời gian tới, bối cảnh thế giới và trong nước có những thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức mới. Việc huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng. Vì thế, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí cho rằng, công tác quản lý tài sản công cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa.

Để làm được điều đó, Thứ trưởng đề nghị Cục Quản lý Công sản cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đặc biệt là cơ quan quản lý công sản của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế tham mưu trình Bộ Tài chính, Chính phủ, Quốc hội sớm ban hành Luật Tài sản công để cụ thể hóa chế định "tài sản công". Đồng thời, thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Đề án khai thác nguồn lực tài sản công đến năm 2020.

Công tác quản lý tài sản công đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt  ảnh 2

Cũng tại Lễ kỷ niệm, để ghi nhận những đóng góp và những kết quả đã đạt được, cùng sự nỗ lực bền bỉ, kiên trì phấn đấu, năng động, sáng tạo trong thời gian qua, đã có nhiều tập thể và cá nhân của Cục Quản lý công sản được Đảng, Nhà nước,Chính phủ và Bộ Tài chính tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

(T.H)