Công tác tài chính - ngân sách nhà nước 2015 đạt nhiều kết quả tích cực

Chiều ngày 30/12, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2015, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2016 theo phương thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2015, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đáng chú ý là: chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước còn chậm, cải thiện môi trường kinh doanh chưa đạt yêu cầu đề ra; giá dầu thế giới giảm sâu và khó dự báo, làm giảm thu cân đối ngân sách trung ương; thị trường tiền tệ thế giới biến động phức tạp, gây áp lực lên tỷ giá. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân cả nước; sự phối hợp nhịp nhàng có hiệu quả của các cấp, các ngành và địa phương, cùng với quyết tâm của toàn ngành Tài chính từ trung ương đến địa phương, nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 đã đạt được những kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Điều hành quyết liệt thu, chi NSNN

Báo cáo Đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2015, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, tính đến ngày 28/12/2015, thu cân đối NSNN đạt xấp xỉ 957 nghìn tỷ đồng, đạt 105% dự toán, bằng 103,1% số ước thu cả năm đã báo cáo Quốc hội. Trong đó: thu nội địa đạt 110,9% dự toán, bằng 103,1% số báo cáo Quốc hội; thu dầu thô đạt 73,1% dự toán, bằng 111,4% số báo cáo Quốc hội; thu cân đối từ hoạt động XNK đạt 98,2% dự toán và số báo cáo Quốc hội. Hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2015, Bộ Tài chính vẫn quyết liệt chỉ đạo thu NSNN để hoàn thành đến mức cao nhất thu NSTW, hạn chế cao nhất phải sử dụng đến khoản 10 nghìn tỷ đồng thu thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để hỗ trợ cân đối NSTW năm 2015.

Chi ngân sách, ngay từ đầu năm đã thực hiện điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi quy định; chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Đặc biệt, trong tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện tạm giữ lại tại Kho bạc Nhà nước 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của các đơn vị sử dụng ngân sách; điều hành quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng các cấp, tạm giữ lại 50% dự toán chi dự phòng để chủ động xử lý khi nguồn thu NSNN giảm lớn theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện thu, chi NSNN và diễn biến giá dầu 9 tháng và dự kiến cả năm 2015, nhằm ứng phó với việc giảm thu ngân sách do giá dầu giảm, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng các nguồn kinh kinh phí tạm giữ lại nêu trên.

Công tác điều hành chi NSNN được thực hiện chủ động, tích cực. Mặc dù có những thời điểm nguồn thu ngân sách tập trung chậm, việc huy động vốn khó khăn, nhưng chi NSNN vẫn đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao và các nhiệm vụ quan trọng đột xuất như: khắc phục hậu quả thiệt hại do bão lũ, thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về quốc phòng, an ninh, các nhu cầu chi về ASXH. Đã thực hiện xuất cấp 108 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu đói, cứu trợ cho nhân dân và hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn. Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thí điểm tổ chức kiểm soát chi qua mạng điện tử nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần tăng cường quản lý chi, cải cách thủ tục hành chính và công khai, minh bạch.

Thực hiện thành công Nghị quyết 19/NQ-CP

Thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, năm 2015 Bộ Tài chính tiếp tục triển khai quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

Cơ quan Thuế đã rà soát, chuẩn hoá 70 quy trình, quy chế, cắt giảm 63 thủ tục, đơn giản hóa 50 thủ tục; cơ quan Hải quan đã ban hành mới 23 thủ tục, thay thế 128 thủ tục, bãi bỏ 84 thủ tục, đề xuất phương án đơn giản hóa 11 thủ tục. Tính chung, năm 2015 đã giảm thêm được 50 giờ nộp thuế, đưa tổng số giờ nộp thuế xuống còn 117 giờ, vượt mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 19/NQ-CP là 121,5 giờ.  

Đồng thời, mở rộng áp dụng nộp thuế điện tử trên phạm vi cả nước. Tính đến 30/10/2015, đã thực hiện khai thuế qua mạng đối với 98,95% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế nội địa; triển khai hải quan điện tử tại 100% cục và chi cục hải quan địa phương. Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và kết nối kỹ thuật cơ chế một cửa ASEAN (ASW) đã chính thực hiện từ tháng 9/2015 .

Thực tế cho thấy, những nỗ lực cải cách trong quản lý hành chính thuế, hải quan đã được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá rất cao.

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2015

Năm 2016 dự báo tình hình tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với năm 2015, tăng trưởng kinh tế khoảng 6,7%, lạm phát dưới 5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10%... Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, từ cả môi trường quốc tế và tồn tại chậm khắc phục của nền kinh tế. Những biến động phức tạp, khó lường trên thị trường tài chính, tiền tệ thế giới và giá dầu thô tiếp tục giảm sâu, dự báo có tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế và cân đối thu, chi NSNN năm 2016. Đặc biệt, năm 2016 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp; đòi hỏi phải rất quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN.

Trên cơ sở kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016 và dự báo bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua dự toán thu cân đối NSNN năm 2016 là 1.014,5 nghìn tỷ đồng. Dự toán chi NSNN là 1.273,2 nghìn tỷ đồng. Dự toán bội chi NSNN là 254 nghìn tỷ đồng (4,95%GDP). Tổng nhiệm vụ phải huy động trong năm 2016 là 409 nghìn tỷ đồng, mặc dù đã giảm 27 nghìn tỷ đồng so năm 2015, nhưng vẫn rất nặng nề, đòi hỏi triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016 theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; trong đó tập trung vào các nội dung:

Một là, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch Phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 của Quốc hội.

Hai là, thực hiện chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Ba là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bốn là, tập trung công tác thu NSNN, chủ động xử lý tác động do biến động giá dầu thô, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định.

Năm là, tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Sáu là, tăng cường công tác quản lý giá, góp phần kiềm chế lạm phát.

Bảy là, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước; phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính; thúc đẩy đổi mới khu vực sự nghiệp công lập.

Tám là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chín là, chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế.

Mười là, điều hành ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và xử lý tiếp các nhiệm vụ của năm 2015.

"Việc triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016 diễn ra trong bối cảnh nền KT-XH đất nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Với sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và với quyết tâm cao của cán bộ công chức trong toàn ngành tài chính, chúng ta tin tưởng rằng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao trong năm 2016 và 5 năm 2016-2020." - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Công tác tài chính - ngân sách nhà nước 2015 đạt nhiều kết quả tích cực ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đọc báo cáo Tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2015.

Công tác tài chính - ngân sách nhà nước 2015 đạt nhiều kết quả tích cực ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Công tác tài chính - ngân sách nhà nước 2015 đạt nhiều kết quả tích cực ảnh 3
Hội nghị Tổng kết được triển khai theo phương thức trực tuyến tại 63 điểm cầu.

(Hằng - Ngà)