Cục DTNN Hà Nam Ninh xuất cấp kịp thời trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hà Nam Ninh vừa cho biết, trong tháng qua đơn vị này đã phối hợp với Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và các đơn vị của Bộ Quốc phòng thực hiện xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia để phục vụ cho công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo Quyết định số 445/QĐ-TCDT ngày 01/6/2015 của Tổng cục DTNN.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đồng thời, đơn vị đã hoàn thành giao gạo hỗ trợ tỉnh Hà Giang theo quyết định của Tổng cục DTNN.

Cụ thể, Cục DTNN Hà Nam Ninh đã hoàn thành tổ chức mua, nhập kho và thực hiện công tác bảo quản ban đầu đối với 7.000 tấn gạo DTQG theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2015. Tổ chức mua bổ sung 1.000 tấn gạo DTQG năm 2015.

Đôn đốc các Chi cục trực thuộc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hàng hóa kho tàng, an ninh bảo vệ, phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác bảo quản ban đầu gạo, thực hiện công tác kiểm tra toàn diện chất lượng hàng cứu hộ, cứu nạn trước mùa mưa bão.

(PV)