Cục Quản lý công sản tổ chức tập huấn chính sách sử dụng đất đai

Ngày 23 và 24/4, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính tổ chức hướng dẫn khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử về tài sản Nhà nước và tập huấn các chính sách ưu đãi về đất đai đối với các cơ sở xã hội hóa.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí phát biểu tại buổi tập huấn.Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí phát biểu tại buổi tập huấn.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật theo thỏa thuận của Bộ Tài chính Việt Nam với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia với sự tham gia của tất cả các cơ quan liên quan đến quản lý tài sản Nhà nước và đại diện cơ quan quản lý công sản tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết, chủ trương khuyến khích xã hội hóa là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội cùng tham gia chăm lo phát triển các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (dịch vụ sự nghiệp công) để người dân được tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ với số lượng và chất lượng ngày càng tốt hơn.

Thực hiện chủ trương nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thế thao, môi trường; đồng thời Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 135/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Quá trình thực hiện cho thấy Nghị  định số 69/2008/NĐ-CP đã tạo ra bước đột phá lớn trong khuyến khích xã hội hóa. thu hút nhiều nguồn lực từ khu vực tư nhân tham gia vào các lĩnh vực này.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế, nhất là trong lĩnh vực khuyến khích về đất đai, cơ sở vật chất. Mặt khác, Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực từ 1/7/2014 đã thay đổi cơ bản một số quy định liên quan đến hình thức sử dụng, giải phóng mặt bằng...

Để khắc phục hạn chế và huy động tối đa, sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực của xã hội đầu tư, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ sửa đổi chính sách cho phù hợp với Luật Đất đai 2013. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2014; đồng thời Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 156/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Cục Quản lý công sản tổ chức tập huấn chính sách sử dụng đất đai ảnh 1
Quang cảnh buổi tập huấn.

Năm 2008, Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) đã nhận hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác và phát triển quốc tế Australia (AusAID) để xây dựng và ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau đó, năm 2010, AusAID cũng hỗ trợ xây dựng Trang thông tin điện tử về tài sản Nhà nước. Việc ra đời Trang thông tin này đã góp phần công khai hệ thống pháp luật, các chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền... đóng góp tích cực vào việc thực thi có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí đánh giá, Trang thông tin điện tử về tài sản Nhà nước được vận hành với tên miền taisancong.vn từ năm 2010 đã góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách liên quan đến quản lý tài chính - ngân sách nói chung và quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước nói riêng.

Đây cũng là kênh thông tin kết nối giữa nhân dân với cơ quan quản lý tài sản Nhà nước với mục tiêu thực hiện việc quản lý tài sản Nhà nước đúng quy định pháp luật.

Đại diện phía nhà tài trợ, ông Nguyễn Quang Anh - cán bộ Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết, hiện tại, Bộ Ngoại giao và thương mại Australia đã và đang tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính nâng cấp Trang thông tin điện tử về tài sản Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch hơn các thông tin về số lượng, cơ cấu, hiện trạng tài sản trong từng thời kỳ đồng thời nâng cấp toàn diện về kỹ thuật, giao diện. Đây được kỳ vọng là một bước tiến tiếp theo trong lĩnh vực quản lý tài sản Nhà nước hiệu quả.

Cục Quản lý công sản tổ chức tập huấn chính sách sử dụng đất đai ảnh 2
Giao diện Trang thông tin điện tử về tài sản Nhà nước.

Tại hội nghị, ông La Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản đã hướng dẫn cách khai thác, sử dụng triệt để những nội dung và các tiện ích được đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản Nhà nước, đồng thời giới thiệu các chính sách sử dụng đất đai, tài sản khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp.

Nhiều ý kiến vướng mắc đã được đại diện Bộ Tài chính giải đáp, từ đó tạo sự thống nhất trong quá trình thực thi chính sách.

(T.H)