Cục Thuế Bắc Ninh: Số thu từ doanh nghiệp địa phương trong tháng 8 tăng mạnh

(eFinance Online) - Theo Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, tháng 8/2018, tổng thu NSNN ước thực hiện đạt 741 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 14,6 nghìn tỷ đồng, đạt 81% so với dự toán Bộ và tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Một số khoản thu đạt mức cao hơn mức thu bình quân như: thu từ khối DN có vốn đầu tư nước ngoài là 170,6 tỷ đồng; ước thu 8 tháng đầu năm 2018 đạt 5.756,44 tỷ đồng, đạt 71% dự toán Bộ và tỉnh giao, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Thu từ khối doanh nghiệp địa phương ước thực hiện trong tháng là 2,15 tỷ đồng; ước thu 8 tháng đầu năm 2018 đạt 47,742 tỷ đồng, đạt 165% dự toán Bộ và tỉnh giao, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2017.

Thu thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh ước thực hiện trong tháng là 115,2 tỷ đồng; ước thu 8 tháng đầu năm 2018 đạt 1.542,274 tỷ đồng, đạt 75% dự toán Bộ và tỉnh giao, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017.

Thu tiền sử dụng đất tháng 8 ước đạt 150 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 2.797,512 tỷ đồng, đạt 122% dự toán Bộ và tỉnh giao, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2017.

Thu tiền thuê đất tháng 8 ước đạt 5 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 143,541 tỷ đồng; bằng 179% dự toán Bộ và tỉnh giao, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2017.

(PV)