Cục Thuế Khánh Hòa: Thu NSNN tháng 3 ước thực hiện trên 1.100 tỷ đồng

(eFinance Online) - Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, thu NSNN tháng 3 ước thực hiện 1.112,8 tỷ đồng, lũy kế ước thực hiện 3.550 tỷ đồng, đạt 25,1% dự toán pháp lệnh, bằng 27,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 112,2% so với cùng kỳ. Trong đó nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất tháng 3/2018 ước thực hiện 923,2 tỷ đồng, lũy kế ước thực hiện 3.205 tỷ đồng, đạt 24,7% dự toán pháp lệnh, đạt 27,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 109% so với cùng kỳ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Nếu loại trừ khoản thu từ lợi nhuận còn lại của các DN 100% vốn nhà nước, thu tiền sử dụng đất và xổ số tháng 3/2018 ước thực hiện 845,1 tỷ đồng, lũy kế ước thực hiện 2.943 tỷ đồng, đạt 23,7% dự toán pháp lệnh, đạt 26,4% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 108,2% so với cùng kỳ.

Về công tác kê khai và kế toán thuế: Đến hết ngày 23/3, tổng số tờ khai phỉa nộp là 1.864 tờ khai. Số tờ khai đã nộp là 1.810. Trong đó, có 1.790 tờ khai nộp đúng hạn; 20 lượt tờ khai nộp chậm và 54 lượt NNT chưa nộp từ khai. Tỷ lệ nộp tờ khai đúng hạn chiếm 98,9%.

Lũy kế từ đầu năm, tổng số tờ khai phải nộp là 21.276 tờ khai. Số tờ khai đã nộp là 20.678 tờ khai. Số tờ khai nộp đúng hạn 20.002 lượt. 676 lượt tờ khai nộp chậm và 598 lượt NNT không nộp (chưa nộp) tờ khai tỷ lệ đúng hạn/phải nộp là 96,73%.

Tính đến ngày 23/3, số DN đăng ký nộp thuế điện tử thành công, số chứng từ và số tiền nộp thuế điện tử đạt trên 95%.

(PV)