Cục Thuế Vĩnh Long thu NSNN tháng 8 ước đạt 294,2 tỷ đồng

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long vừa cho biết, trong tháng 8/2018 tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước đạt 294,2 tỷ đồng, lũy kế số thu 8 tháng là 3.121,5 tỷ đồng, bằng 61,3% so với kế hoạch năm.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Một số chỉ tiêu đạt mức thu cao trong tháng 8 như: Khu vực DNNN địa phương ước đạt 56,1 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 672,4 tỷ đồng, bằng 65,1% kế hoạch năm 2018 và bằng 107,5% so với cùng kỳ 2017. Thu thuế từ khu vực CTN và dịch vụ NQD ước đạt 40,2 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 419,4 tỷ đồng, bằng 46,3% kế hoạch năm và 94,1% so với cùng kỳ 2017.

Thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 25 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 237,5 tỷ đồng, bằng 70,8% kế hoạch năm 2018 và bằng 101,7% so với cùng kỳ 2017.

(PV)