Cung và cầu của nền kinh tế có mức cải thiện thấp hơn so với cùng kỳ

(eFinance Online) - 5 tháng đầu năm 2016 chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,5% so với cùng kỳ, mặc dù thấp hơn mức tăng 9,2% của cùng kỳ 2015, nhưng đã có sự cải thiện so với 4 tháng đầu năm (4 tháng đầu năm 2016 tăng 7,3%). 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong năm 2015, tốc độ tăng IIP của 5 tháng thấp hơn 4 tháng đầu năm. Trong khi IIP của công nghiệp chế biến, chế tạo 5 tháng vẫn tăng 9,7% (xấp xỉ mức 9,9% của cùng kỳ 2015) thì việc IIP 5 tháng tăng chậm hơn cùng kỳ 2015 chủ yếu do khai khoáng giảm 1,2% (cùng kỳ 2015 tăng 6,3%). Trong khai khoáng, khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 2,4% (cùng kỳ 2015 tăng 5,8%).

Tham khảo chỉ số PMI cho thấy chỉ số này trong tháng 4/2016 đã có mức tăng cao nhất trong 3 quý gần đây (52,3 điểm). Điều này cho thấy các điều kiện kinh doanh có dấu hiệu sẽ được cải thiện tốt dần lên trong thời gian tới.

Tổng cầu cũng duy trì được xu hướng tăng khá tích cực

Tương tự như xu hướng tăng IIP, tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (loại trừ yếu tố giá) 5 tháng đầu năm (tăng 7,8% so với cùng kỳ) cũng tiếp tục giữ được gia tốc (4 tháng năm 2016 tăng 7,5%). Vì vậy, dù tốc độ tăng thấp hơn năm trước nhưng tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đang duy trì được xu hướng tăng khá tích cực, trong khi 5 tháng đầu năm 2015 có xu hướng giảm dần.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn chưa nhiều cải thiện. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu (XK) tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước (4 tháng năm 2016 tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; 5 tháng năm 2015 tăng7,3%);  kim ngạch nhập khẩu (NK) giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước (4 tháng năm 2016 giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước; 5 tháng năm 2015 tăng 15,8%).

Theo tính toán của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, tổng kim ngạch NK trong 5 tháng đầu năm 2015 giảm chủ yếu do giá nhập khẩu giảm. Tính chung 5 tháng năm 2016, Việt Nam xuất siêu 1,36 tỷ USD (cùng kỳ năm 2015 nhập siêu gần 3 tỷ USD).

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia tính toán chỉ số dẫn báo tổng hợp (LEI) và các chỉ số thành phần cho thấy: Mặc dù chỉ số dẫn báo nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép duy trì được xu hướng tăng tháng thứ 4 liên tiếp có xu hướng tăng nhẹ trong các tháng qua do các đơn đặt hàng xuất khẩu tăng, tuy nhiên, chỉ số dẫn báo nhập khẩu máy móc thiết bị tháng 4 năm 2016 (98 điểm) có tháng giảm thứ 7 liên tiếp là dấu hiệu cho thấy lĩnh vực sản xuất công nghiệp của nền kinh tế khó tăng mạnh trong những tháng tới.

(PV)