Đã giải ngân được hơn 4 tỷ USD ODA và vốn vay ưu đãi

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết và giải ngân 11 tháng đầu năm 2013 lần lượt là 5,59 tỷ USD và hơn 4 tỷ USD.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong số vốn ODA đã ký kết 11 tháng, vốn vay là 5,33 tỷ USD, viện trợ không hoàn lại là 225,19 triệu USD, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Một số chương trình, dự án có giá trị vốn vay ODA lớn, đã ký kết như: dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngâm số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành-Tham Lương (khoản vay đợt 2) trị giá 500 triệu USD do ADB tài trợ. Dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung quy mô lớn nhằm cải thiện môi trường Hà Nội tại Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội trị giá 306,98 triệu USD. Dự án Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1-giai đoạn 1 (ga Ngọc Hồi) trí giá 179,2 triệu USD. Dự án Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam trị giá 212 triệu USD. Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt Hà Nội-TP.HCM trị giá 148,97 triệu USD do Nhật Bản tài trợ.

Một số chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại đã ký kết như: Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Hà Tĩnh trị giá 27,37 triệu USD do Bỉ tài trợ; dự án Hành lang ven biển phía Nam tiểu vùng Mêkông mở rộng (GMS) trị giá 12 triệu USD do Australia tài trợ. Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương trị giá 3,32 triệu USD do Thụy Sĩ tài trợ…

Trong 11 tháng đầu năm 2013 tình hình thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt được những kết quả tích cực. Tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân trong 11 tháng đầu năm 2013 ước đạt hơn 4 tỷ USD (vốn vay hơn 3,8 tỷ USD, viện trợ không hoàn lại 235 triệu USD). Ước giá trị giải ngân cả năm 2013 đạt 4,5 tỷ USD (trong đó vốn vay là 4,25 tỷ USD, viện trợ không hoàn lại là 250 triệu USD, tăng 7,5% so với năm 2012).

Trước đó, tại Diễn đàn Hiệu quả viện trợ lần thứ bảy (AEF 7), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cũng cho biết: "Mặc dù Việt Nam đã đứng trong nhóm nước có mức thu nhập trung bình song vẫn rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế thông qua nguồn vốn ODA để hỗ trợ đảm bảo phát triển bền vững và tránh được “bẫy thu nhập trung bình". Có thể nói, nguồn vốn ODA có vai trò rất lớn trong việc giúp Việt Nam thu hút các nguồn lực từ bên ngoài như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cụ thể, vốn FDI đăng ký trong 11 tháng năm 2013 đã vượt mốc trên 20 tỷ USD. Bên cạnh đó, các nguồn hỗ trợ ODA cũng tạo điều kiện để Chính phủ Việt Nam huy động thêm các nguồn đầu tư từ khu vực tư nhân trong nước và quốc tế thông qua hình thức đối tác công tư PPP. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới khi nguồn vốn ODA có xu hướng giảm, Việt Nam cần có định hướng, chính sách và  giải pháp tốt để sử dụng có hiệu quả các khoản vay kém ưu đãi, khai thác tốt các nguồn tài chính cho phát triển khác."

(T.Hương)