Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV: Thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ công tác đảng

Ngày 17/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đảng bộ Bộ Tài chính đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo tại Đại hội.Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo tại Đại hội.

Tới dự có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TW; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, cùng 270 đại biểu đại diện cho 3.953 đảng viên đến từ 48 tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. 

Hoàn thành tốt toàn diện nhiệm vụ công tác đảng

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ công tác 2010 - 2015 của Đảng bộ Bộ Tài chính được thực hiện trong bối cảnh cơ hội và thách thức lớn khi Việt Nam hội nhập đầy đủ hơn vào kinh tế thế giới. Biến động của tài chính, kinh tế toàn cầu đã tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đòi hỏi tổ chức đảng và ngành Tài chính phải nỗ lực, quyết tâm phấn đấu rất nhiều mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

Song chính những thách thức ấy đã tạo động lực cho Đảng bộ Bộ Tài chính đoàn kết thống nhất, nỗ lực và quyết liệt phấn đấu để vượt qua khó khăn, thách thức. Kết thúc nhiệm kỳ, Đảng bộ Bộ Tài chính đã hoàn thành tốt toàn diện nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ công tác đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2010 - 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo công tác xây dựng pháp luật, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 16 Luật, 06 Nghị quyết của UBTVQH, 208 Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ban hành theo thẩm quyền 1.091 Thông tư, Thông tư liên tịch liên quan đến lĩnh vực Ngân sách, Thuế, Hải quan, Ddự trữ Quốc gia, Giá, Tài sản công, Tài chính đất đai, Quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, Bảo hiểm, Chứng khoán.

Chỉ đạo quyết liệt đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ dự toán thu NSNN. So với giai đoạn 2006 - 2010, tổng thu NSNN 5 năm 2011 - 2015 tăng gấp 1,9 lần, số thu thuế và phí tăng gấp 2 lần. Tỷ lệ huy động thu NSNN bình quân đạt khoảng 23,3% GDP (mục tiêu 23 - 24% GDP). Cơ cấu thu NSNN chuyển biến tích cực, thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu NSNN.

Tăng cường huy động có kết quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội với hình thức huy động vốn ngày càng đa dạng. Tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2011 - 2015 đạt khoảng 31% GDP, gấp 1,8 lần giai đoạn 2006 - 2010.

Thực hiện phân bổ có hiệu quả các nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm chi NSNN, đồng thời, phát huy có hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia, tăng cường nâng cao kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Tình hình an ninh tài chính quốc gia cơ bản được đảm bảo, dư nợ công, dư nợ Chính phủ và dư nợ nước ngoài của quốc gia trong phạm vi cho phép; Đồng thời thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội và các nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; cứu trợ, viện trợ...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV: Thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ công tác đảng ảnh 1
Các đại biểu thể hiện sự đồng thuận cao bằng biểu quyết.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính đã đạt được nhiều thành tựu. Hiệu quả ứng dụng CNTT đã được Đảng bộ Bộ Tài chính chỉ đạo tăng cường, trong đó đã xây dựng và vận hành có kết quả một số hệ thống CNTT hiện đại, theo chuẩn quốc tế lớn như dự án quản lý tài chính công (TABMIS); dự án thông quan điện tử (VNACCS/VCIS); dự án một cửa quốc gia, ASEAN... Rà soát, đơn giản hoá 645 thủ tục hành chính Thuế, Hải quan; rút ngắn 54% số giờ nộp thuế; giảm thời gian làm thủ tục hải quan. Chỉ số cải cách hành chính nhờ đó đã có sự cải thiện rõ rệt.

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ tiếp tục có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, đảm bảo gắn kết công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và công tác xây dựng Đảng. Chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng được nâng lên, công tác phòng chống suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống được tăng cường, tạo sự thống nhất trong tư tưởng của đội ngũ cán bộ Đảng viên, công chức và người lao động.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 1.329 đảng viên mới, trong đó có 92,05% có trình độ đại học trở lên, 52,9% là nữ; không có đảng viên bị xóa tên sau khi hết thời gian dự bị. Tổ chức Đảng được công nhận “trong sạch vững mạnh” năm 2010 đạt 95,7%, năm 2011 đạt 93,7%; năm 2012 đạt 95,9 %; năm 2013 đạt 91,83%; năm 2014 đạt 91,84%...

6 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật quan trọng mà toàn Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo đồng chí Đinh Tiến Dũng, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 tiếp tục khẳng định sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ Tài chính, cũng như phát huy tính năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng; sự đoàn kết của đội ngũ đảng viên; sự đồng thuận, ủng hộ của các công chức, viên chức và người lao động trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV: Thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ công tác đảng ảnh 2
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh 6 nhiệm vụ cơ bản mà Đảng bộ Bộ Tài chính cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV và căn cứ những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, các Nghị quyết chuyên đề, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.

Hai là, quan tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính thực sự trong sạch, vững mạnh.

Ba là, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Đảng, các nghị quyết chuyên đề cần lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phải quán triệt và gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước, các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Bốn là,  Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trong đó chú trọng đổi mới lề lối làm việc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí Bí thư đảng bộ cơ sở và từng đồng chí cấp ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị thuộc phạm vi phụ trách. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là trong việc thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ.

Năm là, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế chính sách tài chính, các hoạt động của ngành Tài chính; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Sáu là, cấp uỷ Đảng các cấp phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trở thành phong trào hành động thu hút được mọi người tích cực tham gia. Mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, đi đầu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV: Thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ công tác đảng ảnh 3
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát huy tính dân chủ và bám sát Quy chế bầu cử trong Đảng, các đại biểu dự Đại hội đã lựa chọn và bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, bầu 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII...

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính lần XXIV
nhiệm kỳ 2015 - 2020

1- Đồng chí Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính

2- Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

3- Đồng chí Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế

4- Đồng chí Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

5- Đồng chí Huỳnh Quang Hải, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước

6- Đồng chí Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Hành chính Sự nghiệp

7- Đồng chí Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm

8- Đồng chí Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp

9- Đồng chí Trần Huy Trường, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính

10- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Giá

11- Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW, Thứ trưởng Bộ Tài chính

12- Đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

13- Đồng chí Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế

14- Đồng chí Lê Ngọc Khoa, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính

15- Đồng chí Đinh Trần Lợi, Vụ trưởng Vụ I

16- Đồng chí Phạm Văn Trường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính

17- Đồng chí Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản

18- Đồng chí Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại

19- Đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

20- Đồng chí Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

21- Đồng chí Trần Xuân Tú, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính

22- Đồng chí Lê Hoàng Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

23- Đồng chí Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam

24- Đồng chí Nguyễn Hùng Minh, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng

25- Đồng chí Hồ Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

26- Đồng chí Phạm Thu Phong, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính

27- Đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính

28- Đồng chí Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán

29- Đồng chí Đặng Thị Kim Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

30- Đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính

31- Đồng chí Nguyễn Văn Cơ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính

32- Đồng chí Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính

(Gia Bách)