Đắk Nông: Xuất cấp hơn 532 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học sinh nghèo

(eFinance Online) - Ngày 22/10, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND về việc hỗ trợ gạo học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông quyết định phân bổ 532,15 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các huyện, thị xã để thực hiện hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2018 - 2019 và bổ sung năm học 2017 - 2018.

Cụ thể, hỗ trợ huyện Tuy Đức là 74.175 kg; huyện Krông Nô 49.600 kg; huyện Đắk Glong 284.925 kg; huyện Cư Jút 11.550 kg; thị xã Gia Nghĩa 4.950 kg; huyện Đắk Mil 1.275 kg và huyện Đắk Song 11.250 kg.

UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Trung Bộ thống nhất về thời gian, địa điểm tiếp nhận và tiến hành bàn giao gạo cho các đơn vị nêu trên; chỉ đạo các địa phương kiểm tra chất lượng gạo trước khi tiếp nhận; theo dõi, kiểm tra việc cấp phát gạo, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã căn cứ số lượng gạo được phân bổ, khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc cấp phát bảo đảm đúng đối tượng, thời gian quy định.

(PV)