Đánh giá cao sự phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê của ngành Tài chính

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại buổi làm việc với Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) sáng nay (18/9), tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phát biểu tại buổi làm việc.Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Lâm, thời gian qua, ngành Tài chính đã thực hiện khá tốt việc cung cấp, phổ biến thông tin thống kê về tình hình phát triển của ngành và lĩnh vực quản lý cho Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Các thông tin của ngành Tài chính cung cấp là nguồn thông tin đầu vào tin cậy của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, nhất là các thông tin về thuế, thông tin về KBNN, thông tin về thu chi NSNN...

"Tổng cục Thống kê sẵn sàng cung cấp các thông tin của Tổng cục Thống kê để phục vụ cho Bộ Tài chính nói chung và các đơn vị trong Bộ nói riêng", ông Lâm khẳng định...

Dữ liệu thống kê tài chính có độ chính xác và tin cậy cao

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong những năm qua, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai công tác thống kê tài chính và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, việc xây dựng Hệ thống chỉ tiêu và Chế độ báo cáo thống kê tài chính; thu thập, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê đã đáp ứng được nhu cầu khai thác của các đơn vị thuộc Bộ, các cá nhân và tổ chức ngoài Bộ.

Tổ chức bộ máy và nhân lực làm công tác thống kê tài chính ngày càng được củng cố và tăng cường; Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động thống kê của toàn ngành, địa phương và hoạt động thống kê của các hệ thống thuộc Bộ.

Chuẩn hóa hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu, hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp; Xây dựng và quản lý các bảng mã tập trung đáp ứng tốt các yêu cầu sử dụng trong các phần mềm tập trung của ngành Tài chính.

Công tác thu thập thông tin thống kê được thực hiện qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tài chính mới đã từng bước đảm bảo tính đồng bộ và là nguồn thông tin đầu vào tin cậy của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các hệ thống chỉ tiêu thống kê khác.

Công tác công bố và sử dụng thông tin thống kê ngày càng được chuẩn hóa, các sản phẩm thống kê đa dạng, phong phú. Bên cạnh các sản phẩm thống kê truyền thống như Niên giám thống kê tài chính, Báo cáo thường niên,.... Những kết quả từ việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT như xây dựng hệ thống thông tin NSNN-KB (TABMIS), quản lý nợ, quản lý đăng ký tài sản nhà nước, hệ thống thông tin hải quan, chứng khoán, dự trữ, công tác thống kê thuế được thực hiện trên cơ sở hệ thống ứng dụng tin học đối với các nghiệp vụ quản lý của ngành Thuế, vì vậy số liệu và dữ liệu thống kê có độ chính xác và tin cậy cao, cung cấp thông tin cho các cấp quản lý để phân tích, dự báo và hoạch định chính sách phù hợp với thực tiễn.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng đã áp dụng nhiều biện pháp công bố thông tin đa dạng qua Cổng thông tin điện tử, qua hệ thống phần mềm, mạng máy tính, Trang thông tin thống kê tài chính - phục vụ lãnh đạo. Số liệu công khai NSNN, Bản tin về nợ công được công bố qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính; Công bố thông tin thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu theo Lịch công bố thông tin bắt đầu từ năm 2013; Các dữ liệu về thị trường chứng khoán, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài cũng đã được UBCKNN tổng hợp góp phần giúp Chính phủ, Bộ Tài chính có thêm thông tin hỗ trợ việc đưa ra các quyết định, chính sách vĩ mô kịp thời, thúc đẩy phát triển kinh tế...

Đánh giá cao sự phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê của ngành Tài chính ảnh 1
Ông Hoàng Xuân Nam, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Vẫn còn khó khăn, vướng mắc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Xuân Nam, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết: Bên cạnh các nhiệm vụ phục vụ chuyên môn của công tác thống kê tài chính đã được Bộ Tài chính triển khai một cách hiệu quả, thiết thực, vẫn còn một số công việc có khó khăn, hạn chế trong triển khai.

Cụ thể, lĩnh vực thống kê tài chính quốc gia phải bao quát rộng hơn phạm vi Bộ Tài chính trực tiếp điều hành, nên còn nhiều lĩnh vực mà công tác thống kê tài chính chưa bao quát được như Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, ngân sách phần tự thu tự chi của các ngành được Luật cho phép không báo cáo chung trong NSNN (Các quỹ tài chính bên cạnh ngân sách như: Quỹ Bình ổn giá, Quỹ thưởng xuất khẩu,…) nên cũng không thể thống kê được.

Công tác thống kê tài chính cũng chưa triển khai áp dụng đầy đủ các phương pháp luận về thống kê theo chuẩn mực quốc tế trong công tác thống kê tài chính như: Cẩm nang thống kê tài chính chính phủ GFSM phiên bản 2001, 2014. Liên kết giữa Thống kê tài chính Chính phủ và chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS); Phân loại Thống kê tài chính Chính phủ; Thống kê tài chính Chính phủ và nợ công...

Để thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ thống kê tài chính ngoài việc thu thập và tổng hợp lại các số liệu theo truyền thống, còn phải thực hiện những so sánh, phân tích các thông tin để đưa ra được tính quy luật diễn biến, phát sinh, những đặc điểm bất thường của sự kiện. Muốn vậy đòi hỏi cán bộ làm công tác thống kê phải có trình độ khá, giỏi về chuyên môn, nhưng hiện nay năng lực của các cán bộ làm công tác thống kê về mặt này còn hạn chế.

Ngoài ra, những ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê phân tích còn rất ít. Việc tổ chức lưu trữ các thông tin thống kê phục vụ quá trình quản lý, điều hành và hoạch định chính sách, điều chỉnh chính sách, cũng như phục vụ công tác nghiên cứu về lĩnh vực tài chính còn rất phân tán. Có phần do nguồn kinh phí, cũng có phần do khả năng của công nghệ thông tin áp dụng cụ thể vào trong lĩnh vực còn hạn chế, và có phần do cơ chế tổ chức các nguồn thông tin còn chưa hoàn chỉnh.

"Hiện nay, trên thực tế ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, các Bộ, ngành, đơn vị phải thực hiện nhiều loại báo cáo với nội dung báo cáo tương tự nhau và mẫu báo cáo theo yêu cầu của mỗi đơn vị nhận báo cáo, nên gây ra tính trùng lắp giữa các báo cáo, tốn chi phí và công sức cho cán bộ làm công tác thống kê. Vì vậy, cần có các giải pháp trong việc nghiên cứu xây dựng thống nhất các mẫu báo cáo thống kê giữa Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị khác theo hướng tận dụng khai thác có hiệu quả các báo cáo hiện có", ông Nam nói.

Chính vì vậy, để tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê tại các Bộ, ngành, địa phương, qua đó nâng cao chất lượng công tác thống kê thống kê Nhà nước, ông Nam đề nghị Tổng cục Thống kê có cơ chế "chính sách mở" để những cán bộ thực hiện công tác thống kê tại các Bộ, ngành, địa phương được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề. Theo đó, Tổng cục Thống kê dự thảo sửa đổi và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định sửa đổi Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27/3/2009 về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê theo hướng: tất cả những cán bộ làm công tác thống kê đều được hưởng chế độ này và không cần thiết phải chuyển sang ngạch thống kê. Vì trong điều kiện hiện nay, do yêu cầu của công tác luân chuyển cán bộ, việc yêu cầu chuyển ngạch công chức đối với cán bộ làm công tác thống kê là không khả thi.

Cùng với đó, Tổng cục Thống kê cần bổ sung vào Dự thảo Luật Thống kê quy định cụ thể về tổ chức của bộ phận thực hiện công tác thống kê của cơ quan chuyên môn theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan…) và tổ chức làm công tác thống kê tại các cơ quan chuyên môn ở địa phương (Sở Tài chính…). Vì trên thực tế, hầu hết người làm công tác thống kê hiện nay chỉ là cán bộ kiêm nhiệm, biên chế thường được ưu tiên bố trí cho các lĩnh vực công tác khác trong các cơ quan chuyên môn theo ngành dọc cũng như các cơ quan chuyên môn tại địa phương...

(Gia Bách)