Đẩy mạnh kiểm tra CCTTHC tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành 2 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Tài chính (Quyết định số 622/QĐ-BTC ngày 8/4/2015 và Quyết định số 714/QĐ-BTC ngày 20/4/2015).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
 
Cụ thể, đối với kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, tập trung kiểm tra về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính.
 
Đối với kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung vào kiểm tra việc thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại đơn vị: kiểm tra sổ theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính, một số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cụ thể tại các đơn vị được kiểm tra. 

Đối tượng kiểm tra đối với cơ quan thuộc Bộ gồm Tổng cục Hải quan và Tổng cục Dự trữ nhà nước; Đối với các đơn vị ngành dọc đóng tại địa phương, kết hợp 2 kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính để tiến hành kiểm tra các Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh Thái Nguyên; Cao Bằng; Thanh Hóa; Nghệ An; Khánh Hòa; Lâm Đồng; Tây Ninh; Long An và các Cục Hải quan Cao Bằng; Thanh Hóa; Nghệ An; Tây Ninh; Long An.
 
Thời gian tiến hành kiểm tra dự kiến trong Quý II, Quý III/2015.
 
(T.H)