Đẩy nhanh thực hiện thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 11068/BTC-ĐT gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố, tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước về thực hiện thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành và địa phương hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án theo quy định. Đẩy nhanh việc đấu thầu, thi công công trình.

Khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán cần khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán; cần sớm đến Kho bạc Nhà nước thanh toán vào các tháng 8,9,10,11 để không dồn khối lượng, hồ sơ thanh toán vào các tháng 12/2013 và sang tháng 1/2014.

Đồng thời, Bộ Tài chính yêu cầu các dự án khởi công mới được thanh toán khi đã có trong danh mục được UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch vốn 2013.

(T.H)