Để Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia thực sự được “giám sát”

Trong bối cảnh toàn cầu hóa thị trường tài chính ngày càng sâu rộng, cần nâng cao vai trò cho Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia thực sự là cơ quan giám sát chung thị trường tài chính, phát hiện những rủi ro chéo do hoạt động và sở hữu đan xen giữa các định chế trên thị trường tài chính, qua đó cung cấp thông tin cho điều hành thị trường tài chính nói riêng và kinh tế nói chung.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao huân chương và bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của UBGSTCQG.Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao huân chương và bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của UBGSTCQG.

Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động và triển khai công tác năm 2013 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, diễn ra ngày 23/1, tại Hà Nội.

Hình thành CSDL về thị trường tài chính Việt Nam

Theo TS. Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia (UBGSTCQG), thời gian qua, Ủy ban đã tham mưu, tư vấn với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Trên cơ sở phân tích, đánh giá và nhận định những yếu tố phát sinh bất thường trên thị trường, Ủy ban đã tham mưu kịp thời cho Chính phủ, Thủ tường Chính phủ về giải pháp xử lý những tình huống phát sinh như báo cáo về tình hình thanh khoản trên thị trường tiền tệ, tình hình tỷ giá và cung cầu ngoại tệ trên thị trường; tham gia góp ý các đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ và yêu cầu của các Bộ, ngành liên quan như đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, đề án nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, đề án tái cơ cấu đầu tư công; đóng góp ý kiến với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính trong việc xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý, thanh tra, giám sát, định hướng phát triển hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

Đồng thời, với mục tiêu dài hạn là thiết lập mạng an toàn tài chính quốc gia nhằm tăng cường hệ thống giám sát vĩ mô để có thể phát hiện kịp thời và cảnh báo sớm các rủi ro, đặc biệt là rủi ro chéo giữa các khu vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, Ủy ban đã tham gia với các đơn vị ngay từ khi xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của thị trường tài chính và phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ký quy chế phối hợp công tác để tăng cường sự kết hợp, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, điều phối giám sát và công tác tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng.

Hiện Ủy ban đã xây dựng và thiết lập được hệ thống cơ sở thông tin, dữ liệu về khu vực tài chính và phi tài chính trên cơ sở thu thập, tổng hợp các số liệu, thông tin từ báo cáo của các Bộ, ngành về kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính và báo cáo của các định chế tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm). Để quản lý CSDL như trên, Ủy ban đã xây dựng phần mềm xử lý và đang từng bước ứng dụng CNTT để chuẩn hóa các số liệu, tiến đến tự động hóa việc xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu độc lập.

Hệ thống thông tin, dữ liệu của Ủy ban chứa đựng các dữ liệu đồng bộ về quy mô, cấu trúc và sự phát triển của hệ thống tài chính, xây dựng một bộ CSDL tương đối hoàn chỉnh về các chỉ số kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính của Việt Nam và một số quốc gia để làm cơ sở phân tích so sánh, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng và tác động chéo giữa các khu vực của thị trường tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) trong tổng thể thị trường tài chính Việt Nam.

Để Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia thực sự được “giám sát” ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nâng cao vai trò cơ quan giám sát tài chính quốc gia

Mặc dù được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao vai trò của UBGSTC trong việc tham mưu kịp thời và đảm bảo chất lượng cho Chính phủ trong điều hành thị trường tài chính nói riêng, nền kinh tế nói chung, song Chủ tịch UBGSTC quốc gia Vũ Viết Ngoạn cũng thẳng thắn thừa nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban cũng gặp không ít khó khăn khi triển khai các nhiệm vụ. Trong đó, vướng mắc đáng chú ý nhất là Ủy ban lại không có đủ điều kiện pháp lý để thực thi một cách đầy đủ chức năng của một cơ quan giám sát. Bởi vậy lợi thế của Ủy ban không những không được phát huy mà Ủy ban cũng không có đủ điều kiện vật chất để phát huy tối đa chức năng được giao là giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính. Bện cạnh đó, hệ thống dữ liệu thông tin nhận từ các Bộ, ngành, các định chế tài chính còn chưa đồng bộ, chưa đầy đủ và chậm về thời gian, gây khó khăn cho công tác phân tích, đánh giá.

Lý giải nguyên nhân khó khăn trong công tác thông tin, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng: Mô hình quản lý của Việt Nam có những đặc thù riêng, riêng trong lĩnh vực giám sát nhiều nước áp dụng mô hình tập trung, còn Việt Nam là phân tán. Vì phân tán nên các Bộ, ngành thông thường chưa đầy đủ thông tin tổng thể về các vấn đề đan xen. Chính vì thế, hơn lúc nào hết, UBGSTCQG cần tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của UBGSTC quốc gia, cần phải đóng vai trò quan trọng trong việc có thêm các ý kiến khách quan đa chiều, tổng hợp để có bức tranh tổng thể, đánh giá xu hướng (nợ xấu, tài chính, tiền tệ, chứng khoán…) từ đó, đề ra cơ chế chính sách, giải pháp, điều hành trong quản lý kinh tế nói chung không chỉ lĩnh vực tài chính tiền tệ, hoàn thiện cơ chế phối hợp thông tin với Bộ, ngành, địa phương.

Cũng tại Lễ Tổng kết, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của UBGSTC quốc gia.

(T.Hương)