Đề xuất cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo: Thông tư hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Dự thảo nêu rõ Thành phần Hội đồng giám sát xổ số bao gồm: Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số là đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số là đại diện Sở Tài chính; Thư ký Hội đồng giám sát xổ số là đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết bao gồm: Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc); Các ủy viên Hội đồng giám sát xổ số là đại diện của các cơ quan: Công an, Thanh tra nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể mời đại diện Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Hội đồng giám sát xổ số với vai trò là ủy viên Hội đồng giám sát xổ số.

Hội đồng giám sát xổ số do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Sở Tài chính.

Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

Hội đồng giám sát xổ số làm việc theo nguyên tắc tập trung, biểu quyết theo đa số, cụ thể như sau: Các cuộc họp, việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số phải có đủ thành phần. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên Hội đồng giám sát xổ số không thể tham dự đầy đủ được thì tối thiểu phải có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số, thư ký Hội đồng giám sát xổ số và 03 ủy viên Hội đồng giám sát xổ số tham dự.

Nội dung các cuộc họp, hoạt động giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số phải được ghi chép thành biên bản. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, được quyết định hoặc thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt của Hội đồng giám sát xổ số nhất trí. Trường hợp số thành viên ủng hộ và không ủng hộ ngang nhau, quyết định được thực hiện theo phương án có sự nhất trí của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số được ủy quyền nếu Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số vắng mặt).

Hội đồng giám sát xổ số có nhiệm vụ sát việc tổ chức quay số mở thưởng theo quy định; giám sát việc kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng; giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé xổ số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi; giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé xổ số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi tại một số địa bàn theo quy định; triển khai các công việc liên quan đến công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả.

(PV)