Đề xuất mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động Sáng kiến

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động Sáng kiến.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.
Dự thảo nêu rõ, chi họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến (được thành lập theo quy định tại Điều 8 Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13): Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
Thông tư này cũng quy định mức chi tối đa đối với các thành viên tham gia họp Hội đồng như sau: Chủ tịch Hội đồng: Tối đa không quá 500.000 đồng/buổi họp. Các thành viên Hội đồng: Tối đa không quá 200.000 đồng/người/buổi họp.

Đối với chi phổ biến sáng kiến: Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến, hỗ trợ việc chuyển giao sáng kiến: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

Thực hiện các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm): Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí các khoản chi phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ); chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng với mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo để triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, phổ biến việc áp dụng rộng rãi các sáng kiến: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.

Thông tin, tuyên truyền về tổ chức, cá nhân điển hình và biểu dương các sáng kiến trong phong trào thi đua sáng tạo: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

(PV)