Đề xuất tăng mức phí dự thi tuyển công chức, viên chức

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thu phí thi tuyển, thi nâng ngạch công chức và tương đương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, mức phí dự thi tuyển công chức, viên chức được đề xuất tăng ở mức từ 300.000 - 500.000 đồng/thí sinh/lần.

Cụ thể, phí dự thi tuyển công chức, viên chức đối với kỳ thi có dưới 100 thí sinh, mức thu phí là 500.000 đồng/thí sinh/lần; Kỳ thi có từ 100 đến dưới 500 thí sinh, mức phí là 400.000 đồng/thí sinh/lần; Kỳ thi có từ 500 thí sinh trở lên, mức phí là 300.000 đồng/thí sinh/lần.

Dự thảo cũng đề xuất mức phí dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (hạng I, hạng II, hạng III) từ 500.000 - 1.400.000 đồng/thí sinh/lần.

Theo Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV, hiện mức phí dự thi tuyển công chức, viên chức được áp dụng từ 140.000 - 260.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Trong đó, mức phí nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I đối với kỳ thi có dưới 50 thí sinh, mức thu phí là 1.400.000 đồng/thí sinh/lần; Kỳ thi có từ 50 đến dưới 100 thí sinh, mức phí là 1.300.000 đồng/thí sinh/lần; Kỳ thi có từ 100 thí sinh trở lên, mức phí là 1.200.000 đồng/thí sinh/lần.

Mức phí nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III đối với kỳ thi có dưới 100 thí sinh, mức thu phí là 700.000 đồng/thí sinh/lần; Kỳ thi có từ 100 đến dưới 500 thí sinh, mức phí là 600.000 đồng/thí sinh/lần; Kỳ thi có từ 500 thí sinh trở lên, mức phí là 500.000 đồng/thí sinh/lần.

Phí phúc khảo thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức được đề xuất là 150.000 đồng/bài thi...

(PV)