Đề xuất về phí cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Dự thảo nêu rõ, người nộp phí là tổ chức, cá nhân nước ngoài khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. Phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước. 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này. 

Mức thu phí thẩm định cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam được đề xuất như sau: Hoạt động nghiên cứu khoa học có phạm vi ngoài vùng nội thủy, lãnh hải Việt Nam và không sử dụng phương pháp khoan ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển có mức thu phí cấp là 4.000.000 đồng; Sửa đổi, bổ sung là 3.700.000 đồng; Gia hạn là 2.200.000 đồng; Cấp lại là 1.300.000 đồng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học có phạm vi trong vùng nội thủy, lãnh hải Việt Nam và không sử dụng phương pháp khoan ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển có mức thu phí cấp là 5.300.000 đồng; Sửa đổi, bổ sung là 4.000.000 đồng; Gia hạn là 3.400.000 đồng; Cấp lại là 2.200.000 đồng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học có sử dụng phương pháp khoan ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển có mức thu phí cấp là 6.000.000 đồng; Sửa đổi, bổ sung là 4.500.000 đồng; Gia hạn là 3.700.000 đồng; Cấp lại là 2.500.000 đồng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

(PV)