Đề xuất xây dựng quy định về từ chức

(eFinance Online) - Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác thanh tra công vụ trong công tác bổ nhiệm cán bộ, đồng thời khẩn trương nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy định về từ chức của cán bộ, công chức. 
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Việc này sẽ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2017. Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan ngang bộ chưa hoàn thành việc trình ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan mình, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 12/2016. 

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016 ngày 29/11, Thủ tướng đã nhắc tới một số bộ ngành, địa phương xảy ra hiện tượng bổ nhiệm cán bộ vào cuối nhiệm kỳ, bổ nhiệm người nhà. Trong khi đó các cơ quan quản lý giải trình thực hiện theo đúng quy trình đã gây bức xúc dư luận. 

(NQ)