Điện Biên được kéo dài thời gian thanh toán số vốn 5,5 tỷ đồng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 5849/VPCP-KTTH về việc xử lý đề nghị kéo dài thời gian thanh toán vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Tài chính; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kéo dài thời gian thanh toán vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý tỉnh Điện Biên được kéo dài thời gian thanh toán số vốn 5,5 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung cho xã điểm xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1597/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014 như ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các văn bản nêu trên.

Quá thời hạn trên, tỉnh Điện Biên chưa giải ngân hết, giao Bộ Tài chính thu hồi về ngân sách trung ương theo quy định.

(T.H)