Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2016 sắp diễn ra

(eFinance Online) - Ngày mai, Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2016 (VDF 2016) sẽ được diễn ra tại Hà Nội. Chủ đề của VDF năm nay sẽ là “Chính phủ kiến tạo và hành động - động lực mới cho phát triển”.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, động lực mới cho phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay chính là doanh nghiệp (DN), trong đó trọng tâm là DN tư nhân. Để thúc đẩy DN tư nhân phát triển, Chính phủ đang nỗ lực và quyết tâm xây dựng Nhà nước kiến tạo nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, xóa bỏ rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Trước đó, vào tháng 9 vừa qua, lãnh đạo của 21 địa phương phía Bắc đã ký vào Cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Còn theo Ban Đổi mới và Phát triển DN, từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển DN, mỗi tháng có gần 10.000 DN mới ra đời. 

Thực tế, từ năm 2013, Chính phủ Việt Nam đã tiến hành đối thoại chính sách cấp cao với các đối tác phát triển hằng năm dưới tên gọi là Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) thay cho Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG).

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức với sự tham gia của đại diện cộng đồng ngoại giao ở Việt Nam, trưởng đại diện các cơ quan phát triển song phương và tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức phi chính phủ, đại diện của khu vực tư nhân cùng với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và đại diện cấp cao của Chính phủ Việt Nam nhằm đối thoại cấp cao về các vấn đề chính sách có tính chất liên ngành, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chia sẻ ý tưởng về những thách thức, chính sách chủ yếu đang đặt ra đối với Việt Nam.

Trong những năm qua, VDPF được nhìn nhận như một hoạt động cấp cao nhất ở Việt Nam để trao đổi quan điểm giữa Chính phủ với các đối tác về những vấn đề chính sách quan trọng mà đất nước phải đối mặt; Là cơ hội đưa ra đường lối, chính sách của Việt Nam và lắng nghe ý kiến phản biện, đóng góp của các đối tác phát triển... 

Từ năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất thay tên gọi mới của VDPF là Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF).

(P.V)