Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi

(eFinance Online) - Theo Quyết định số 98/QĐ-BCĐODA ngày 06/6/2016, Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Phó Trưởng ban.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước đó, Trưởng ban Chỉ đạo là ông Hoàng Trung Hải, nguyên Phó Thủ tướng, hiện đang là Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội; Phó Trưởng ban là ông Bùi Quang Vinh, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

14 thành viên khác trong Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan hiện tại gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân; Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng; Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa.

Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-TTg, ngày 23/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, với nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chủ trương, chính sách, định hướng thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi; Đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/6/2016 và thay thế Quyết định số 72/QĐ-BCDODA ngày 16/4/2013 về thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia ODA.

(T.N)