Điều chuyển 4 cơ sở nhà, đất của Bộ Tài chính về địa phương quản lý

Thực hiện theo Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được Nhà nước cho phép đầu tư xây dựng cơ sở mới đều nghiêm túc, khẩn trương thực hiện rà soát, báo cáo Bộ xử lý đối với các cơ sở là trụ sở làm việc cũ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Bộ Tài chính vừa quyết định điều chuyển 04 cơ sở nhà, đất thuộc trụ sở làm việc cũ sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng mới về các địa phương để quản lý, sử dụng theo quy định gồm:

- Cơ sở nhà đất của Kho bạc nhà nước Ngọc Hồi tại số 33 Hùng Vương, thị trấn Plie Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (diện tích đất 1.881,50 m2, diện tích nhà 573 m2).

- Cơ sở nhà, đất Kho bạc nhà nước Xuân Lộc tại xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (diện tích đất 1.213 m2, diện tích nhà 564,90 m2).

- Cơ sở nhà, đất Chi cục Hải quan tỉnh Ninh Bình thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa tại đường Nguyễn Huệ, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (diện tích đất 623 m2, diện tích nhà 573 m2).

- Cơ sở nhà, đất của Trạm thu cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thuộc Kho bạc nhà nước Lào Cai tại phố Nguyễn Công Hoan, phương Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (diện tích đất 250 m2, diện tích nhà 420 m2).

Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân các tỉnh Kon Tum, Đồng Nai, Ninh Bình, Lào Cai có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; hạch toán tăng, giảm giá trị tài sản cố định bàn giao theo quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, thống kê.

(T.H)