Điều hành NSTW bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán

Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2016, Bộ Tài chính đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2016.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bộ sẽ tổ chức điều hành NSTW bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh. Thực hiện nhiệm vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính - NSNN 5 năm 2011 - 2015 và định hướng kế hoạch tài chính - NSNN 5 năm 2016 - 2020. Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện NSNN năm 2015; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2016.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hoá trong lĩnh vực thuế, hải quan theo đúng Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về thuế, hải quan.

Tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi tiêu của NSNN; Phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn KBNN địa phương thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Nghị định 60/2015/NĐ-CP. Tăng cường công tác thanh tra giám sát các hành vi vi phạm pháp luật trên TTCK; Xử phạt theo đúng quy định pháp luật các trường hợp vi phạm.

Thẩm định hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng, tăng cường giám sát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc chào bán chứng khoán ra công chúng. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để triển khai việc đăng ký công ty đại chúng; nới room cho Nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đại chúng.

Theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới để, phối hợp với các Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải điều hành giá xăng dầu, điều chỉnh giá cước vận tải theo đúng quy định. Kiểm soát việc kê khai giá, thông báo giá một số mặt hàng như: khí hoá lỏng, đường, phân bón, dịch vụ cảng biển, thép, xi măng, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc vắc xin dùng cho gia súc gia cầm...

Thực hiện công tác thẩm tra phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2016 cho các Bộ, ngành.

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương về xử lý tài chính, xử lý lao động dôi dư đối với các DNNN. Thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc tài chính của các doanh nghiệp.

Nghiên cứu, hoàn chỉnh Nghị định về hoạt động kinh doanh casino. Trình Thủ tướng Chính phủ hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2016 của hai ngân hàng chính sách.

Tổ chức rà soát hiện trạng sử dụng, xử lý xe ô tô theo Quyết định 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện mua sắm TSNN theo hướng dẫn tại Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016; Xử lý các vướng mắc trong việc thực hiện chính sách tài chính đất đai;...

Rà soát kỹ thuật trong FTA Việt Nam-EU; chuẩn bị cho việc ký kết EVFTA dự kiến vào Quý II/2016.        

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2016. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và tham gia sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng; Xây dựng báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

(GB)