Điều kiện gia hạn nộp tiền sử dụng đất cho dự án đầu tư BĐS

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 48/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp tiền sử dụng đất, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet.Ảnh minh hoạ - nguồn internet.

Theo Thông tư, điều kiện để gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với dự án bất động sản theo Nghị quyết 01 bao gồm:

- Thuộc đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 và 2 Thông tư 48;

- Chưa được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết  13/NQ-CP ngày 10/05/2012 hoặc Nghị quyết  02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ;

- Kết quả tài chính dự án tính đến ngày 31/12/2013 là lỗ hoặc có giá trị hàng tồn kho lớn hoặc doanh nghiệp đã phát sinh chi phí đầu tư lớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán được hàng.

Thời gian gia hạn tối đa là 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2014.

(T.H)