Định hướng đổi mới cơ chế giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều ngày 29/7, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi họp báo chuyên đề Định hướng đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập và chính sách tài chính đất đai khuyến khích xã hội hóa.

Cục trưởng Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính Trần Đức Thắng tại buổi họp báo. Ảnh: Chí Thanh.Cục trưởng Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính Trần Đức Thắng tại buổi họp báo. Ảnh: Chí Thanh.

Tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính Trần Đức Thắng đánh giá, những văn bản quy phạm pháp luật đã thể chế hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về cơ chế giao vốn cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và cho phép các đơn vị này sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích kinh doanh, khai thác có hiệu quả nguồn lực sẵn có từ tài sản nhà nước gắn với việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển dịch vụ sự nghiệp công.

Quá trình triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều đơn vị khi được giao vốn đã phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng thu nhập cho người lao động, tăng khả năng tự chủ về mặt tài chính và đóng góp một phần vào NSNN.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ngoài các kết quả bước đầu, cơ chế hiện hành và công tác tổ chức thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế. Do đó, Cục Quản lý công sản đã định hướng, sửa đổi, bổ sung cơ chế hiện hành.

Theo đó, sẽ mở rộng đối tượng đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị quản lý theo hướng các đơn vị này tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên đều đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý.

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì chỉ thực hiện xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý, trong trường hợp tài sản nhà nước được giao có khả năng sử dụng vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết, đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 32 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phải được cơ quan quản lý cấp trên chấp thuận trình bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh quyết định.

Bên cạnh đó, sẽ bỏ điều kiện đơn vị phải có đề án sử dụng tài sản nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt, do việc giao vốn là lâu dài, còn việc sử dụng tài sản cụ thể vào mục đích gì lại được xác định tại một thời điểm cụ thể, khi đó mới cần lập đề án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ chế hiện hành cũng sẽ được sửa đổi, bỏ điều kiện "Nhà nước không tăng thêm kinh phí, trừ các trường hợp nhà nước giao thêm nhiệm vụ hoặc bổ sung một số phần cho tiền lương tăng thêm theo chế độ của Nhà nước", bởi việc bố trí kinh phí NSNN thực hiện theo quy định của Luật NSNN, điều kiện này tạo tâm lý e ngại cho các đơn vị khi thực hiện giao vốn.

Định hướng đổi mới cơ chế giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập ảnh 1
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Chí Thanh.

Tại cuộc họp báo, Cục trưởng Cục quản lý công sản cũng đã làm rõ về các thông tin liên quan đến các chính sách mới; những định hướng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện; vấn đề về đảm bảo công khai minh bạch trong đấu giá tài sản công khi cổ phần hóa; cũng như làm thế nào để đưa những quy định mới trên vào thực tế cuộc sống; kiếm soát được thực trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích tài sản công như hiện nay với kỳ vọng tạo bước đột phá lớn trong quản lý tài sản công, phù hợp tình hình mới của đất nước...

(T.H)