DN bị thiệt hại của 4 địa phương cơ bản trở lại hoạt động bình thường

Để đảm bảo sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài bị ảnh hưởng do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra tại một số địa phương và góp phần ổn định đời sống của người lao động, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan và Hiệp hội các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tính đến hết 19/9/2014 số doanh nghiệp bị thiệt hại của 4 địa phương (Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh) là 929 doanh nghiệp, trong đó đã có 683/929 doanh nghiệp kê khai thiệt hại với số tiền khoảng 5.205 tỷ đồng.

Ngoài việc thực hiện các giải pháp về thuế như: gia hạn thời gian nộp hồ sơ khai thuế đối với các tờ khai thuế phải nộp sau thời điểm bị thiệt hại cho các doanh nghiệp, gia hạn nộp thuế đối với số thuế còn nợ trước thời điểm bị thiệt hại, miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện bị hư hại, tổn thất...các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi tạm ứng cho 481 doanh nghiệp bị thiệt hại với tổng số tiền là 224 tỷ đồng, chiếm khoảng 11% ước số tiền bồi thường gốc.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã cơ bản trở lại hoạt động bình thường.

(T.H)