DNNVV sắp được hướng dẫn, tư vấn tiếp cận nguồn vốn

(eFinance Online) - Dự kiến từ ngày 25/7/2016 đến ngày 31/8/2016, Quỹ Phát triển DNNVV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Ngân hàng nhận ủy thác tổ chức Hội thảo tư vấn, hướng dẫn DNNVV tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Phát triển DNNVV tại 3 miền Bắc, Trung và Nam.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Với mục đích hỗ trợ tài chính đối với DNNVV theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, ngày 31/5/2016, Quỹ Phát triển DNNVV có Công văn số 38/QDNNVV-KH&CS về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016 cho DNNVV. Chính sách ưu đãi chung của các chương trình là hỗ trợ DNNVV có mục đích vay vốn để đầu tư cơ bản với lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay vốn là 7%/năm, tổng hạn mức của các chương trình là 560 tỷ.

Theo đó, các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016 cho DNNVV được triển khai trên phạm vi toàn quốc đến hết ngày 31/12/2016, hoặc đến khi hạn mức của Chương trình sử dụng hết hoặc khi có thông báo khác của Quỹ về việc thay đổi, bổ sung chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước. Quỹ nhận hồ sơ từ Ngân hàng nhận ủy thác đợt 01 từ ngày 15/7/2016 đến 30/7/2016.

Các chương trình hỗ trợ gồm: Hỗ trợ DNNVV đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ DNNVV tham gia vào chuỗi sản xuất, chế biến và bảo quản nông, lâm và thủy sản; Hỗ trợ DNNVV sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho ngành điện tử và cơ khí; Hỗ trợ DNNVV trong ngành hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Các doanh nghiệp tham gia Hội thảo sẽ được Quỹ Phát triển DNNVV và Ngân hàng nhận ủy thác tư vấn lập hồ sơ xin vay vốn ưu đãi từ Quỹ.

(T.N)