Doanh nghiệp thành lập mới giảm trong tháng 7

(eFinance Online) -  Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, trong tháng 7 năm 2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.621 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 69.196 tỷ đồng, giảm 1,4% về số doanh nghiệp và giảm 11,6% về số vốn đăng ký so với tháng 6/2016. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cũng theo số liệu do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong tháng 7 vừa qua, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.804 doanh nghiệp, giảm 5,2% so với tháng 6/2016.  Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 là 99,2 nghìn lao động, giảm 12,3% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 7 của cả nước là 915 doanh nghiệp, tăng 5,9% so với tháng 6/2016. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.818 doanh nghiệp, tăng 12,2% so với tháng trước. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.115 doanh nghiệp, tăng 9,9% so với tháng trước.  

Như vậy tính trung 7 tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm 64.122 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 496.958 tỷ đồng, tăng 23,3% về số doanh nghiệp và tăng 54,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. 

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), số lượng doanh nghiệp thành lập tăng và số vốn đăng ký tăng thể hiện hiệu quả tác động tích cực của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và hiệu quả ban đầu của các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Đồng thời, kết quả này thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam cũng như cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Tuy nhiên, CIEM cũng cho rằng, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ lớn, trong khi năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này lại chưa cao. 

Một chuyên gia kinh tế cho rằng, việc doanh nghiệp thành lập mới hoặc vẫn tiếp tục tồn tại trong khó khăn là điều rất mừng. Còn doanh nghiệp bị ngừng khỏi thị trường cũng là chuyện bình thường của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, điều chúng ta cần quan tâm tới là tốc độ tăng giảm của các doanh nghiệp ngừng hoạt động. Nếu các doanh nghiệp ngừng hoạt động gia tăng với tốc độ lớn sẽ cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh, vốn cùng các điều kiện khác chưa thực sự tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

(T.N)