Đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công: Nâng cao chất lượng dịch vụ

Sáng nay, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đổi mới cơ chế hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã đến dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, việc đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp là sắp xếp, bố trí lại nguồn lực hợp lý của ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; từng bước xóa bỏ sự can thiệp của Nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp, giảm sự bao cấp của Nhà nước. Yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công nhằm tạo ra đột phá trong quản lý, tính chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ.

Liên quan đến các nội dung liên quan đến việc đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nêu lên 3 lĩnh vực, cụ thể:

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 nhằm khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện cơ chế tài chính tự chủ mới để chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo đại học và giảm chi phí cho NSNN

Hiện nay, có 5 trường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thí điểm là Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Tài chính - Marketing. Trong đó, Trường Đại học Tài chính - Marketing là trường đầu tiên được Bộ Tài chính trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động.

Đối với đơn vị sự nghiệp chung, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển dần sang hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công thay vì giao dự toán như trước đây, gắn liền với lợi ích mà đơn vị đã năng động tạo nên bằng nhiều hình thức cung ứng các dịch vụ khác nhau, khuyến khích các đơn vị chủ động tăng thu, giảm dần việc thụ động phụ thuộc và ngân sách Nhà nước.

Đối với việc triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động với đơn vị sự nghiệp công, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã có Kết luận số 11-KL/BCSĐ, trong đó giao các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tài chính xây dựng đề án chuyển đổi mô hình và quản lý cơ chế tự chủ tài chính.

"Các đơn vị sự nghiệp quán triệt đầy đủ những nội dung cụ thể liên quan đến đơn vị mình, đặc biệt là những nội dung mới sửa đổi, bổ sung để chủ động triển khai, thực hiện." -Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe giới thiệu những điểm mới về đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16; những cơ hội và thách thức đối với các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Tài chính khi thực hiện Nghị quyết số 77.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến, quan điểm thiết thực của các đơn vị về nội dung thực hiện xây dựng đề án cơ chế tự chủ; nội dung thành lập Hội đồng trường, rà soát hoàn thiện, xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy của các Trường; các vấn đề liên quan về tài chính, cơ sở vật chất đầu tư xây dựng cơ bản đối với các đơn vị sự nghiệp; trong đó tập trung vào các vấn đề tồn tại, vướng mắc và giải pháp cần triển khai trong thời gian tới để tháo gỡ khó khăn và chuẩn bị cơ sở vật chất tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tài chính mới...

(T.H)